Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

GVR – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Năm 2018, tổng doanh thu 22.686 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 4.367 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.784,45 tỷ đồng, đạt 110,8% kế hoạch.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, tập đoàn dự kiến đạt doanh thu là 30.700 tỷ đồng (doanh thu hợp nhất dự kiến 24.200 tỷ đồng), tăng 6% so với ước thực hiện năm 2018; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 6.600 tỷ đồng (lợi nhuận hợp nhất khoảng 5.250 tỷ đồng), tăng khoảng 19% so với ước thực hiện năm 2018.

AMV – CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Thiết bị y tế Việt Mỹ – Doanh thu thuần quý IV/2018 đạt 296,6 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 122,43 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2018, doanh thu thuần AMV đạt 460,78 tỷ đồng, gấp 4,6 lần doanh thu đạt được năm 2017; lợi nhuận sau thuế cũng gấp 5,5 lần năm trước đó, đạt hơn 219 tỷ đồng.

GAS – Tổng công ty Khí Việt Nam – Kế hoạch năm 2019 được xây dựng trên giả định giá dầu 65 USD/thùng. Theo đó, GAS đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 63.908 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.546 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 30%, giá trị giải ngân đầu tư xây dựng 3.332 tỷ đồng

ECI – CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục – Đã có kết quả doanh thu cùng lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt 10% và 17% kế hoạch, tương ứng mức ghi nhận 62 tỷ đồng, 3,4 tỷ đồng. Với kết quả này, cả doanh thu và lợi nhuận tăng 8% và 18% so năm 2017.

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – Ngày 25/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 28/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lẹ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/2/2019. Liên quan đến VCI, HĐQT công ty này đã thông qua phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 1/2019.

PVG – CTCP Kinh doanh khí miền Bắc – sẽ phát hành riêng lẻ 8,78 triệu cổ phần cho GAS, với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu về là 87,8 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vỏ bình, xây mới trạm nạp và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

HAX – CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – Đã thông qua việc mua vào 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá không quá 16.600 đồng/cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

LDG – CTCP Đầu tư LDG – Ngày 14/1, HĐQT đã có nghị quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến là 25%, trong đó, bằng tiền mặt là 10% và bằng cổ phiếu là 15%.

SSC – CTCP Giống cây trồng Miền Nam – Ngày 22/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 23/1. Theo đó cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày là 28/2/2019.

CMG – CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC – Đã thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản, mệnh giá bằng giá phát hành 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Dự kiến thời điểm phát hành trong tháng 3/2019.

THG – CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – Ngày 21/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 22/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán từ 30/1/2019.

LCD – CTCP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện – Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 21/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/3/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PGC – Tổng CTCP Gas Petrolimex – MB Capital, cổ đông chỉ mua được 22.300 cổ phiếu PGC trong tổng số 500.000 cổ phiếu PGC đăng ký mua từ 14/12/2018 đến 11/1/2019 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, MB Capital đã nắm giữ hơn 2,82 triệu cổ phiếu PGC, tỷ lệ 4,68%.

ANV – CTCP Nam Việt – Ông Đỗ Lập Nghiệp, Thành viên HĐQT đã mua vào 450.000 cổ phiếu ANV từ ngày 12/12/2018 đến 10/1/2019 theo phương thức phát hành ESOP. Sau giao dịch, ông Nghiệp đã nâng sở hữu tại ANV lên 469.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,38%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TTZ – CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung – Ông Hoàng Anh Quyết, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào hơn 384.00 cổ phiếu TTZ từ ngày 16/1 đến 14/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Quyết đang nắm giữ 115.600 cổ phiếu TTZ, tỷ lệ 1,53%.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Ban chấp hành công đoàn cơ sở đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 552.000 cổ phiếu FMC sở hữu, tỷ lệ 1,38%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/1 đến 16/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PDR – CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt – Ông Bùi Quang Anh Vũ, Phó tổng giám đốc đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PDR từ ngày 18/1 đến 16/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Vũ sẽ nâng sở hữu tại PDR lên hơn 313.000 cổ phiếu.

Đăng kí tham gia tại: http://bit.ly/2L11cUd