Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TRC – CTCP Cao su Tây Ninh – Quý II/2020 đạt doanh thu riêng là 54,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 43,5% so với quý II/2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 102,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 35,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và tăng 13,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.

HND – CTCP Nhiệt điện Hải Phòng – Doanh thu quý II/2020 3.127,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 545,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,6% và tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 6.150,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 745,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,9% và tăng 44,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.

PPC – CTCP Nhiệt điện Phả Lại – Quý 2/2020 doanh thu thuần gần 2.267 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí PPC lãi ròng gần 280 tỷ đồng trong quý 2/2020, giảm 18% so cùng kỳ. Cùng với kết quả đi lùi trong quý 1/2020, PPC ghi nhận doanh thu lũy kế 6 tháng gần 4.500 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ; lãi ròng lũy kế 415 tỷ đồng, giảm 29%.

LDP – CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar – LDP sẽ chào bán gần 5,6 triệu cp LDP với giá 10.000 đồng/cp. Ngày chốt đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào 30/07/2020. Tỷ lệ thực hiện là 100:71 (cổ đông sở hữu 1 cp tương đương 1 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 71 cp mới). Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 06-24/08/2020.

TCM – CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công – Doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách phát hành cổ phiếu tỷ lệ 7%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng là 27/7/2020.

LIX – CTCP Bột Giặt LIX – Dự kiến chốt cổ tức tỷ lệ 5%, ngày đăng ký cuối cùng là 28/07/2020, ngày thanh toán là 07/08/2020. Trước đó, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2020, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019 tỷ lệ 35%, trong đó đã tạm ứng 2 đợt với tổng tỷ lệ là 30%.

ACL – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang – Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 120% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu phát hành mới). Ngày đăng ký cuối cùng vào 6/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 5/8.

NT2 – CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 – Ngày 13/7, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng vào 24/7/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 14/8/2020.

SCD – CTCP Nước giải khát Chương Dương – Ngày 21/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 22/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/8/2020.

CSV – CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam – Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 4 năm 2019 ngày đăng ký cuối cùng là 30/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ 10/8/2020.

DGC – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Ngày 07/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2020.

DS3 – CTCP Quản lý Đường sông số 3 – Ngày 16/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 17/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/8/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PGC – Tổng CTCP Gas – Petrolimex – MB Capital, cổ đông lớn đã bán ra 1 triệu cổ phiếu PGC từ ngày 08/6 đến 08/7. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại PGC xuống còn hơn 5,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,94%.

VBC – CTCP Nhựa Bao bì Vinh – CTCP Nhựa An Phát Xanh, tổ chức có liên quan đến ông Đinh Xuân Cường – Thành viên Ban kiểm soát đã mua vào 750.000 cổ phiếu VBC, tỷ lệ 10% từ ngày 12/6 đến 10/7. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VBC nào,

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – F&N Dairy Investments PTE.LTD, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 17,41 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 17/7 đến 14/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VNM lên hơn 325,54 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,69%. Trước đó, từ ngày 15/6 đến 14/7, cổ đông trên cũng đăng ký mua hơn 17,41 triệu cổ phiếu VNM, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.

HDC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Ông Lương Văn Thành, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 306.000 cổ phiếu HDC từ ngày 17/7 đến 15/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thành sẽ nâng sở hữu tại HDC lên hơn 3,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,91%.

SMA – CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn – CTCP Đầu tư VCS, cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 4,64 triệu cổ phiếu SMA sở hữu, tỷ lệ 24,43%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/7 đến 14/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

DDG – CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương – Ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 315.000 cổ phiếu DDG từ 15/7 đến 13/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Quang đang nắm giữ hơn 1,81 triệu cổ phiếu DDG, tỷ lệ 12,5%.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$