Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

PHC – Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua kế hoạch doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng, tăng 132% so với kế hoạch năm trước và tăng 107% so với mức thực hiện của năm 2017. Đại hội cũng thông qua phương án chuyển sàn từ HNX sang HOSE và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 12%.

Phục Hưng sẽ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời Phục Hưng sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng 8 triệu cổ phần, giá phát hành không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phần.

AAA – CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát – Năm 2018, AAA đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 6.000 tỷ đồng và 330 tỷ đồng, tăng trưởng 67% và 50% so với kế hoạch năm 2017.

LIX – CTCP Bột Giặt Lix – Sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với tổng doanh thu 2,222 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 201 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 30% tính trên vốn điều lệ.

PPI – CTCP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương – Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu PPI vào diện kiểm soát kể từ ngày 19/4/2018. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2016 là âm 37,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 13,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2017 là âm 84,66 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 68,25 tỷ đồng.

PTI – CTCP Bảo hiểm Bưu điện – Năm 2018, PTI đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.683 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 3.530 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với năm 2017.

S4A – CTCP Thủy điện Sê San 4 – Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2017 và đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 02/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11% (đợt 3 năm 2017 là 6%, đợt 1 năm 2018 là 5%), thanh toán bắt đầu từ ngày 15/5/2018.

BHN – Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội – Habeco – Ngày 11/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu BHN vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân do Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán.

PTL – CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí – Công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, trong đó doanh thu tăng thêm 27,3 tỷ đồng nhưng lại lỗ thêm 32 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

BMP – CTCP Nhựa Bình Minh – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên sắp tới kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng 6% so với 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng 3% lên 600 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 20%. Ngân sách đầu tư khoảng 380 tỷ đồng.

TCO – CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải – Ngày 04/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 07/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/5/2018.

LIX – CTCP Bột giặt LIX – Đã thông qua kết quả kinh doanh quý I/2018 với doanh thu 571,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 41 tỷ đồng. Trong quý II/2018, LIX đặt mục tiêu 570 tỷ đồng doanh thu và 53 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – Ngày 07/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016-2017, ngày đăng ký cuối cùng là 08/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/5/2018.

HCM – CTCP Chứng khoán TP.HCM – Đã thông qua việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không niêm yết, không tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 02 năm, lãi suất cố định trong thời gian đầu, nhưng không quá 6 tháng và sau đó thay đổi theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư nhưng không quá 10%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến ngay tháng 4/2018.

SBT – CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa – Thông báo phát hành tối đa 450 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, đáo hạn năm 2019. Thời gian thực hiện trong năm 2018, có thể chia thành 1 hoặc nhiều đợt phát hành.

NDX – CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng – Đã thống nhất mua lại 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VNC – CTCP Tập đoàn Vinacontrol – Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2018.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FIT – CTCP Tập đoàn F.I.T – CTCP Đầu tư Dũng Tâm, cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,07 triệu cổ phiếu FIT từ ngày 10/4 đến 11/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, Đầu tư Dũng Tâm đã nâng sở hữu tại FIT lên gần 130 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%, qua đó trở thành công ty mẹ của FIT.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IVS – CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – CTCP Đầu tư Đệ nhất Đại Việt, cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 2,05 triệu cổ phiếu IVS sở hữu, tỷ lệ 6,03%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/4 đến 15/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

LGC – CTCP Đầu tư Cầu đường CII – CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), công ty mẹ đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu LGC từ ngày 16/4 đến 16/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu tại LGC lên hơn 105,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,83%.

NED – CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc – Sau khi mua vào thành công hơn 2,2 triệu cp hồi giữa tháng 3, CTCP Sông Đà Hoàng Long (SDL) tiếp tục đăng ký gom thêm 2,5 triệu cp NED với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch từ 13/04/2018 đến 27/04/2018.