Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

OCH – CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, OCH đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 1.147 tỷ đồng và lãi trước thuế 17 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,4% và giảm gần 80% so với kết quả năm 2018.

AMD – CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD – Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc chính thức đổi tên thành FLC STONE, đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 là 2,670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng.

DRL – Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 – Tổng doanh thu 5 tháng ghi nhận hơn 41 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 29,5 tỷ đồng, thực hiện gần 55% kế hoạch. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.101 đồng. Cổ tức dự kiến là 29,36%/cổ phiếu.

RGC – CTCP Đầu tư PV – Inconess – Đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt gần 55 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt gần 4 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với thực hiện năm 2018.

VSF – Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood2) – Đặt kế hoạch lãi trước thuế 2019 đạt 53 tỷ đồng, đồng thời không chia cổ tức 2019 để bù đắp lỗ năm 2018.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Thông báo đã phát hành 234 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP KIS (được ủy thác từ ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1, thành viên của quỹ ASAM Vietnam). Đây là trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm. Giá chuyển đổi được xác định là 29.228 đồng/cổ phiếu.

CTF – CTCP City Auto – Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 và cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 17/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

SHS – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Ngày 19/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2019.

TRA – CTCP Traphaco – Thông báo về việc ông Marcus John Pitt, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, có đơn xin từ nhiệm chức vụ trên vào ngày 9/6.

AMC – CTCP Khoáng sản Á Châu – Ngày 28/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2018. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/6 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 9/7/2019.

DCL – CTCP Dược phẩm Cửu Long – Đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kinh doanh dược phẩm đối với ông Nguyễn Bá Thế, kể từ ngày 10/6/2019.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GTN – CTCP GTNFoods – Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ 55 triệu cổ phiếu GTN sở hữu, tỷ lệ 22% trong đợt chào mua công khai cổ phiếu GTN của Vinamilk. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 20/5 đến 31/5.

LCS – CTCP Licogi 166 – Ông Dương Văn Việt, cổ đông lớn đã bán ra hơn 1,7 triệu cổ phiếu LCS trong ngày 05/6. Sau giao dịch, ông Việt đã giảm sở hữu tại LCS từ hơn 3,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 46,42% xuống còn 1,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24%.

APG – CTCP Chứng khoán An Phát – Bà Đào Thị Quỳnh, cổ đông đã mua vào hơn 750.000 cổ phiếu APG trong ngày 07/6. Sau giao dịch, bà Quỳnh đã nâng sở hữu tại APG lên hơn 1,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,31%, qua đó, trở thành cổ đông lớn của APG.

TMS – CTCP Transimex – Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT chỉ mua được 100 cổ phiếu TMS trong tổng số 300.000 cổ phiếu TMS đăng ký mua từ ngày 09/5 đến 07/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Quyên nắm giữ hơn 32.400 cổ phiếu TMS. Ngay sau đó, bà Quyên đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu TMS từ ngày 13/6 đến 12/7.

HTL – CTCP Kỹ thuật ô tô Trường Long – Ông Lã Văn Trường Sơn, Giám đốc chỉ mua được hơn 58.600 cổ phiếu HTL trong tổng số 500.000 cổ phiếu HTL đăng ký mua từ ngày 10/5 đến 07/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Sơn nắm giữ hơn 2,02 triệu cổ phiếu HTL.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GMC – CTCP Garmex Sài Gòn – CTCP Đầu tư T.T.A, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu GMC từ ngày 13/6 đến 12/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại GMC lên hơn 3,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,63%.

TVB – CTCP Chứng khoán Trí Việt – CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Công ty mẹ đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu TVB từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt sẽ giảm sở hữu tại TVB xuống còn hơn 16,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 66,17%.

HVH – CTCP Công nghệ HVC – Ông Đỗ Huy Cường, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 800.000 cổ phiếu HVH từ ngày 14/6 đến 13/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng sở hữu tại HVH lên hơn 3,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,89%.

Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Lê Văn Cường, Phó tổng giám đốc HVH đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu HVH, qua đó, muốn giảm sở hữu tại HVH xuống còn hơn 1,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,06%.

DAH – CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á – Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu DAH từ ngày 14/6 đến 12/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thanh sẽ giảm sở hữu tại DAH xuống còn 3,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,23%.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY