Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TLD – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Đồng thời, chia cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 8%, trong đó 4% bằng tiền mặt và 4% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện quý II – quý III/2018.

TIP – CTCP Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa – Ngày 19/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 20/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/5/2018.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nô Va – Thông báo triển khai phương án chào bán 80 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá bán tối thiểu 30.000 đồng/cổ phiếu và tối đa 90.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến số tiền thu được tối thiểu 2.400 tỷ đồng, NVL sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con, công ty liên kết và mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty phù hợp, cơ cấu các khoản nợ và các mục đích khác.

SHP – CTCP Thủy điện Miền Nam – Ngày 9/4, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với doanh thu 590,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 155,4 tỷ đồng.

GTA – CTCP Chế biến Gỗ Thuận An – HĐQT thông báo ước kết quả kinh doanh quý I/2018 với doanh thu gần 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,71 tỷ đồng. Quý II/2018, GTA đặt mục tiêu gần 152 tỷ đồng doanh thu và 6,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

SRF – CTCP Kỹ Nghệ Lạnh – Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 2/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

PJT – CTCP Bận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex – Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu 2018 544 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2017. Lợi nhuận giảm 2% xuống 33,2 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức ở mức 15%. Đồng thời, công ty quyết định chi 24,6 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 ở mức 16%, thời gian thực hiện trước 30/6/2018.

CVT – CTCP CMC – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu 1.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 44% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận 260 tỷ đồng, tăng 19%. Bên cạnh đó, HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức tỷ lệ 45% (15% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu).

PGS – CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên sắp tới kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu 5.927 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2017 và lợi nhuận trước thuế 135,98 tỷ đồng, giảm 1,6% so với 2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B đã bán 3.974.020 cp, giảm lượng sở hữu từ 8921.960 cp (tỷ lệ 10,99%) xuống 3.974.020 cp (tỷ lệ 6,09%). Giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 5/4/2018.

TBD – Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Ông Nguyễn Việt Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 958.368 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.436.679 cp (tỷ lệ 5,1%) xuống 478.311 cp (tỷ lệ 1,7%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/4/2018.

VIX – CTCP Chứng khoán IB – Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 337.500 cp, giảm lượng sở hữu từ 8.957.520 cp (tỷ lệ 12,17%) xuống 8.620.020 cp (tỷ lệ 11,71%). Giao dịch thực hiện ngày 6/4/2018.

APS – CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương – Quỹ ngoại Asean Deep Value Fund đã mua 190.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 5.403.800 cp (tỷ lệ 13,86%) lên 5.593.800 cp (tỷ lệ 14,34%). Giao dịch thực hiện ngày 28/3/2018.

BBS – CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn – Ông Vũ Đức Hạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 248.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 314.300 cp (tỷ lệ 5,24%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/4/2018.

CLX – CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn – CTCP Đầu tư Toàn Việt đã mua 527.500 cp (tỷ lệ 0,61%). Trước giao dịch công ty Toàn Việt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 9/3 đến 6/4/2018.

SMT – CTCP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường – CTCP SAM Holdings đã bán toàn bộ 1.844.539 cp (tỷ lệ 33,74%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2018.

LM8 – CTCP Lilama 18 – Ông Nguyễn Ngọc Đông, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 475.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 498.961 cp (tỷ lệ 5,31%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/4/2018.

MCC – CTCP Gạch ngói cao cấp – CTCP Bảo hiểm Hùng Vương đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 392.640 cp (tỷ lệ 7,87%). Giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 6/4/2018.

VTA – CTCP Vitaly – CTCP Gạch men Thanh Thanh đã mua 145.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.296.700 cp (tỷ lệ 16,21%) lên 1.441.700 cp (tỷ lệ 18,02%). Giao dịch thực hiện ngày 22/3/2018.

AAA – CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát – Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã mua vào hơn 907.000 cổ phiếu AAA trong ngày 06/4. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại AAA lên hơn 5,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,49%.

NQT – CTCP Nước sạch Quảng Trị – UBND Tỉnh Quảng Trị đã bán 7.93.102 cp, giảm lượng sở hữu từ 17.233.069 cp (tỷ lệ 94,51%) xuống 9.298.967 cp (tỷ lệ 51%). Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2018.

RCC – CTCP Tổng công ty công trình đường sắt – CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) đã mua 2.997.500 cp (tỷ lệ 19,39%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch SHS không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 4/4/2018.

Cùng ngày, ông Tạ Hữu Diễn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 695.611 cp, nâng lượng sở hữu từ 730.158 cp (tỷ lệ 4,72%) lên 1.425.769 cp (tỷ lệ 9,22%) và trở thành cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NDN – CTCP Phát triển Nhà Đà Nẵng – Đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/4 đến 15/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nguyên tắc xác định giá bằng giá bình quân 60 phiên gần nhất.

MAC – CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải – Công ty TNHH Minh Nhật đăng ký bán toàn bộ 284.000 cp (tỷ lệ 1,97%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/4 đến 10/5/2018.

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, chị gái Phó TGĐ, đăng ký bán toàn bộ 224.254 cp (tỷ lệ 0,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/4 đến 11/5/2018.

HNF – CTCP Thực phẩm Hữu Nghị – Ông Trịnh Xuân Tiến, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 244.580 cp (tỷ lệ 1,3%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/4 đến 11/5/2018.