Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

BTP – CTCP Nhiệt điện Bà Rịa – Dự kiến quý 4 tổng doanh thu 378 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31,3 tỷ đồng; cùng giảm đến 59% và 79% so với thực hiện quý 4/2019. Bước sang năm 2021, BTP lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính gồm sản lượng điện 892 triệu kWh, doanh thu 1.589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng và cổ tức 11%.

HRC – CTCP Cao su Hòa Bình – Đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch quý cuối năm với sản lượng khai thác 1.191 tấn. Lãi trước thuế dự kiến vào mức 2,7 tỷ đồng, giảm phân nửa so cùng kỳ.

LBM – CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/12/2020.

KSB – CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương – Thông báo phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2020.

LIX – CTCP Bột giặt LIX – Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/12/2020.

NNC – CTCP Đá Núi Nhỏ – Ngày 09/11, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50% (cổ tức còn lại 2019 là 19%, cổ tức còn lại các năm trước 2% và cổ tức lấy từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang 11%).

Bên cạnh đó, NNC cũng thông báo tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/11/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2020.

PTG – CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết – Ngày 20/11 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 30/11/2020.

ANV – CTCP Nam Việt – Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

IDJ – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Ngày 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 17/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2020.

PVS – Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – HĐQT đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 23/11/2020 và và thanh toán bắt đầu từ 24/12/2020.

HJS – CTCP Thủy điện Nậm Mu – Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

LAI – CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO – Thông báo về chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 02/12/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TCL – CTCP Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng – Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã bán ra hơn 219.000 cổ phiếu TCL trong ngày 04/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại TLC xuống còn hơn 1,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,48%.

DTT – CTCP Kỹ nghệ Đô Thành – Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT chỉ mua được hơn 18.400 cổ phiếu DTT trong tổng số 100.000 cổ phiếu DTT đăng ký mua từ ngày 07/10 đến 06/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hiệp đã nắm giữ hơn 1,17 triệu cổ phiếu DTT, tỷ lệ 14,35%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HCM – CTCP Chứng khoán Tp.HCM – Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), cổ đông lớn đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HCM từ ngày 13/11 đến 27/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại HCM xuống còn 62,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,43%.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Ông Mã Ích Hưng, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 100.000 cổ phiếu FMC từ ngày 12/11 đến 11/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ giảm sở hữu tại FMC xuống chỉ còn hơn 62.800 cổ phiếu.

CKG – CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 210.000 cổ phiếu CKG từ ngày 12/11 đến 30/11 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hồng sẽ giảm sở hữu tại CKG xuống còn hơn 315.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,6%.

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động – Do nhu cầu tài chính cá nhân, ông Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đăng ký bán hơn 3 triệu cp theo phương thức thoả thuận, theo đó sẽ hạ sở hữu từ mức 6,6 triệu cp (1,45% vốn) xuống còn 3,5 triệu cp (0,78% vốn). Các giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 11/11-10/12/2020.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$