Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

KDC – CTCP Tập đoàn KIDO – Dự kiến trình kế hoạch kinh doanh 2018 tại Đại hội cổ đông thường niên với với doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng lần lượt 71% và 43% so với thực hiện năm 2017, cổ tức 16% bằng tiền, và xin thông qua việc nới room lên mức 100%.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 20.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 24% so với thực hiện năm 2017. Cổ tức dự kiến 15%.

Ngoài ra, HĐQT trình phương án phát hành 3,25 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, và 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng mệnh giá. Cùng với đó là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ tối đa 25%. Giá phát hành không thấp hơn 3 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

DQC – CTCP Bóng đèn Điện Quang – Đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 với doanh thu thuần 1.160 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 11% so với thực hiện năm 2017 và cổ tức dự kiến theo tỷ lệ 30%.

TAC – Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An – Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 51% so với thực hiện năm 2017. Cổ tức dự kiến 24%.

IJC – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.145 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng, cổ tức từ 12%/vốn điều lệ trở lên.

SAM – CTCP Sam Holdings – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên phương án phát hành 7,25 triệu cổ phiếu trả cổ năm 2017, tương đương tỷ lệ 3%. Đồng thời, chào bán gần 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, về kế hoạch kinh doanh 2018, SAM đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 26% so với thực hiện năm 2017, cổ tức 3%.

THI – CTCP Thiết bị Điện – Sẽ trình kế hoạch doanh thu thuần năm 2018 đạt 2,600 tỷ đồng, tăng 2% so với kết quả thực hiện 2017. Về lợi nhuận trước thuế, Công ty đặt chỉ tiêu đạt 410 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước.

HĐQT THI cũng sẽ trình cổ đông xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay giữa Công ty và Tổng Công ty (Gelex, GEX) và với các Công ty thành viên trong Tổng Công ty. Đồng thời, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc cho phép Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GEX) chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần nắm giữ tại THI cho Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex (100% vốn GEX) theo Đề án tái cơ cấu Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam.

DLG – CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai – Đã nhận được quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 2 tỷ đồng. Sau khi được điều chỉnh giảm bộ thuế TNDN năm 2014, tổng số tiền phạt DLG phải đóng là hơn 1,5 tỷ đồng.

PME – Công ty cổ phần Pymepharco – Kết thúc quý I/2018, Công ty đạt kết quả khả quan với doanh thu thuần 408 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

STG – CTCP Kho vận miền Nam – Quyết định thống nhất góp thêm vốn 44,5 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans, tăng vốn điều lệ từ 856,5 tỷ đồng lên 901 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, STG sẽ sở hữu 100% vốn của Công ty này.

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới di động – Ngày 25/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 26/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/5/2018.

GSP – CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế – Ngày 01/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 02/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/5/2018.

DHG – CTCP Dược Hậu Giang – Ngày 18/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 19/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/5/2018.

MBS – CTCP Chứng khoán MB – Quyết định phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi đợt 2 năm 2018, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm từ ngày 23/4/2018.

SD6 – CTCP Sông Đà 6– Ngày 23/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2018.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TTF – CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành – CTCP Sam Holdings, cổ đông lớn đã bán ra 13,33 triệu cổ phiếu TTF trong ngày 05/4. Qua đó, Sam Holdings đã giảm sở hữu tại TTF từ hơn 20,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,7% xuống còn hơn 7,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,48%, qua đó không còn là cổ đông lớn của TTF.

PDN – CTCP Cảng Đồng Nai – CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,46 triệu cổ phiếu PDN sở hữu, tỷ lệ 19,98%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 05/4.

LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) – Ông Nguyễn Hoàng Duy – con trai nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hưởng đã mua thỏa thuận hơn 1,6 triệu cp LPB trong ngày 26/03/2018. Sau giao dịch, ông Duy tăng số lượng cổ phiếu LPB sở hữu lên hơn 3,97 triệu cp ( tỷ lệ 0,61%).

VJC – CTCP Vietjet – CTCP Sovico (Sovico Holdings) – một trong những cổ đông sáng lập của Vietjet đã mua thỏa thuận thành công hơn 13,7 triệu cp VJC trong khoảng thời gian 26/03-04/04/2018. Sau giao dịch, Công ty này nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietjet từ 4,56% (20,58 triệu cp) lên 7,59% (34,25 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCC – CTCP Vinaconex 25 – Ông Từ Trung An – Thành viên BKS – đăng ký bán 10.900 CP nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Hiện ông An đang nắm giữ 11.000 CP (tỷ lệ 0,09%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 11/04/2018 đến 04/05/2018.

MBS – Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Ông Nguyễn Văn Học – Kế toán trưởng – đăng ký bán toàn bộ 15.237 CP (tỷ lệ 0,01%) nhằm chi tiêu cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch từ 11/04/2018 đến 09/05/2018.