Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

ITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – Lãi ròng đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng 24% sau soát xét. Tuy nhiên, BCTC soát xét bán niên được đơn vị kiểm toán đặc biệt lưu ý về khả năng thu hồi khoản đầu tư và phải thu từ 2 công ty có liên quan với tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng.

ACB – Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu – Đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2019 nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động để phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung, dài hạn. Theo đó, ACB sẽ phát hành tối đa 2.600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp, không đảm bảo bằng tài sản. Giá phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 2 đến 3 năm, phát hành làm 2 đợt.

VNM – Công ty Sữa Việt Nam – Thông báo ngày 17/9 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến 26/9. Với 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ chi khoảng 3.482 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

SBT – CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa – Thông báo đã bán hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn. Thời gian giao dịch dự kiến sau 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

RDP – CTCP Rạng Đông Holding – Thông báo phát hành hơn 3,39 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2018 cho cổ đông theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 09/10/2019.

CTD – CTCP Xây dựng Coteccons – Ngày 26/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 27/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/10/2019.

HAI – CTCP Nông dược HAI – Ngày 4/9, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo, đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh bảo kể từ ngày 06/9. Nguyên nhân do, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2019 là con số dương, dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019.

TGG – CTCP Đầu tư và Xây dựng Trường Giang – Ngày 4/9, HĐQT đã thông qua việc góp vốn 66 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn, tương ứng chiếm 66%/vốn của Công ty mới.

VHC – CTCP Vĩnh Hoàn – Đã thông qua việc mua lại 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

NAP – CTCP Cảng Nghệ Tĩnh – Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/9/2019.

HCC – CTCP Bê tông Hòa Cầm – Ngày 16/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 17/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 28%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/10/2019.

TLG – CTCP Tập đoàn Thiên Long – Thiên Long Group sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng, thời gian thực hiện từ ngày 23/10. Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành gần 3,54 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Ông Nguyễn Nam, con ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT đã bán ra 1,6 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 15/8 đến 03/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Nam đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 1,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,58%.

NNC – CTCP Đá Núi Nhỏ – Ông Mai Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT đã bán ra toàn bộ hơn 203.000 cổ phiếu NNC sở hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 05/8 đến 03/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VRC – CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), cổ đông lớn đã mua vào 1 triệu cổ phiếu VRC trong ngày 29/8 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, SHS đã nâng sở hữu tại VRC lên hơn 3,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,26%.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Ông Lê Quốc Duy, Phó tổng giám đốc đã mua vào 100.000 cổ phiếu HBC trong ngày 05/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Duy đã nâng sở hữu tại HBC lên hơn 109.000 cổ phiếu.

TLD – CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long – Ông Nguyễn Thanh Điệp, cha ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ 520.000 cổ phiếu TLD sở hữu. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 28/8 theo phương thức khớp lệnh.

CTW – CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ – Từ ngày 19/08 tới 30/08, UBND Thành phố Cần Thơ đã bán ra hơn 3,6 triệu cp. Sau giao dịch UBND Thành phố Cần Thơ giảm sở hữu tại CTW xuống còn hơn 14,2 triệu cp (tương ứng tỷ lệ 51%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

YEG – CTCP Tập đoàn Yeah1 – Thông báo điều chỉnh giao dịch của Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng. Theo đó, thay vì thông báo mua 3 triệu cổ phiếu YEG từ ngày 06/9 đến 05/10, thì ông Tổng đăng ký mua 1,6 triệu cổ phiếu YEG từ ngày 10/9 đến 09/10. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tổng đã nâng sở hữu tại YEG lên hơn 13,03 triệu cổ phiếu.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY