Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VIC – Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup – Đã công bố các kết quả đạt được trong quý I/2019, trong đó, mảng bán lẻ tăng ấn tượng hơn 70%, trong khi lĩnh vực bất động sản vẫn có sự ổn định cao với mức tăng gần 50%. Theo đó tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 21.823 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.928 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.010 tỷ đồng.

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động – Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt lần lượt 25.017 tỷ đồng và 1.041 tỷ đồng, tăng 10% và 29% so với cùng kỳ năm 2018, tương đương 23% và 29% kế hoạch năm 2019.

HAG – Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – Quý 1/2019, doanh thu thuần đạt 410 tỷ đồng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng đạt 21,5 tỷ đồng giảm 62% so với cùng kỳ trong đó cổ đông không kiểm soát chịu lỗ 14,7 tỷ đồng nên LNST công ty mẹ đạt hơn 36 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 2,6 tỷ đồng.

SBT – Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa – Quý III doanh thu thuần đạt 2.506 tỷ đồng giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ chi phí SBT lãi ròng 284 tỷ đồng tăng 106% so với cùng kỳ trong đó LNST thuộc về công ty mẹ đạt gần 289 tỷ đồng.

HSG – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Công bố BCTC quý II niên độ tài chính 2018 – 2019 với doanh thu thuần trong kỳ đạt 6.911 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, LNST đạt 53,2 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

ASM – Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai – Quý 1/2019 doanh thu thuần đạt 3.485 tỷ đồng cao gấp 5,4 lần cùng kỳ, tuy nhiên sau khi trừ chi phí ASM chỉ đạt gần 313 tỷ đồng LNST giảm 37% so với cùng kỳ trong đó lãi ròng công ty mẹ đạt gần 234 tỷ đồng giảm gần 53% so với quý 1/2018.

NKG – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim – Quý 1/2019 doanh thu thuần đạt 2.943 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ, sau khi trừ các khoản chi phí NKG chịu lỗ ròng lên tới gần 102 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 121 tỷ đồng.

PVD – Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí – Quý I/2019 doanh thu giảm 18% còn 910 tỷ đồng. Do chi phí vẫn ăn mòn hết lợi nhuận khiến doanh nghiệp bị lỗ sau thuế 93 tỷ đồng, so với mức lỗ 253 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

VGS – Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE – Đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 ở mức 6.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng.

PAN – CTCP Tập đoàn PAN – Năm 2019 đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 10.513 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so, lãi ròng ở mức 340 tỷ đồng, tương đương năm 2018.

ASM – Tập đoàn Sao Mai – Sao Mai đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 là 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.244 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả năm 2018.

PVD – Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí – PV Drilling –Tiếp tục đặt kế hoạch lợi nhuận 2019 tương tự các năm trước, đó là không lỗ, bởi có liên quan đến việc thu hồi khoản nợ của Tổng công ty PVEP và các đơn vị trực thuộc của PVEP.

PNJ – CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Ngày 21/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 22/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/6/2019.

SBT – CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa – Đã thông qua việc phát hành 500 trái phiếu riêng lẻ, giá phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 1/5/2019.

UIC – CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico – Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 21%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2019.

ST8 – CTCP Siêu Thanh – Ngày 07/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 08/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/5/2019.

PME – CTCP Pymepharco – Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/5/2019.

PLP – CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê – Đã thông qua việc vay vốn 160 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thủ Đô để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Ngày 24/4, HĐQT đã có nghị quyết nhận chuyển nhượng 7,5 triệu cổ phần từ các cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn. Dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng thành công, CEO sẽ nâng sở hữu tại Du lịch Vân Đồn từ 65% lên 90%, tương đương 27 triệu cổ phần. Thời gian thực hiện trước 30/6/2019.

DGC – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô – Ông Nguyễn Trọng Minh, Thành viên HĐQT đã mua vào 200.000 cổ phiếu HDG trong ngày 22/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Minh đã nắm giữ hơn 222.400 cổ phiếu HDG, tỷ lệ 0,23%.

LDG – CTCP Đầu tư LDG – Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT chỉ mua được hơn 671.000 cổ phiếu LDG trong tổng số 3 triệu cổ phiếu LDG đăng ký mua từ ngày 28/3 đến 26/4 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hưng đã nâng sở hữu tại LDG lên hơn 20,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,93%.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng – Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT chỉ mua được hơn 2,16 triệu cổ phiếu DIG trong tổng số 5 triệu cổ phiếu DIG đăng ký mua từ ngày 29/3 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Cường đã nâng sở hữu tại DIG lên hơn 9,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,68%.

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – Nhóm quỹ ngoại gồm Amersham Industries Limited đã bán 2.098.235 cp, Wareham Group Limited đã bán 743.765 cp, Norges Bank đã bán 1.625.000 cp, DC Developing Markets Strategies PLC đã bán 417.000 cp, KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 347.000 cp và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã bán 119.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm từ 13.487.496 cp (tỷ lệ 8,275%) xuống 8.137.496 cp (tỷ lệ 4,991%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/4/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VCI, bà Nguyễn Thiên Kim, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 6.784.128 cp (tỷ lệ 4,16%) lên 8.784.128 cp. Giao dịch thực hiện ngày 23/4/2019.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch, đã mua 2.168.000 cp trong tổng số 5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 7.123.659 cp (tỷ lệ 2,82%) lên 9.291.659 cp (tỷ lệ 3,68%). Giao dịch thực hiện từ 29/3 đến 26/4/2019.

HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát – Quỹ ngoại Amersham Industries đã mua 500.000 cp và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 15 nhà đầu tư từ 105.633.440 cp (tỷ lệ 4,965%) lên 106.633.440 cp (tỷ lệ 5,01%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/4/2019.

VGC – Tổng Công ty Viglacera – CTCP – Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex đã mua 3,1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 27 triệu cp (tỷ lệ 6,02%) lên 30,1 triệu cp (tỷ lệ 6,71%). Giao dịch thực hiện ngày 17/4/2019.

LMH – CTCP Landmark Holdings – Bà Đào Minh Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 554.760 cp, nâng lượng sở hữu từ 825.090 cp (tỷ lệ 3,54%) lên 1.447.720 cp (tỷ lệ 6,21%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2018 và 18/3/2019.

RCC – CTCP Tổng công ty công trình đường sắt – Ông Bùi Quang Thi, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.825.753 cp (tỷ lệ 11,81%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thi không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 19/4/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu RCC, cùng ngày, ông Đậu Hoàng Việt, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 352.057 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 997.943 cp (tỷ lệ 6,46%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk – F&N Dairy Investments Pte. Ltd cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 17,41 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 06/5 đến 04/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VNM từ hơn 301,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,31% lên 318,91 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,31%. Trước đó, từ ngày 03/4 đến 26/4, cổ đông trên cũng đăng ký mua vào hơn 17,41 triệu cổ phiếu VNM, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.

L63 – CTCP Lilama 69-3 – Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LLM) đăng ký bán 2.518.454 cp trong tổng số 5.499.024 cp (tỷ lệ 66,42%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/5 đến 24/5/2019.

HAS – CTCP Hestia – Bà Chu Minh Ngọc, vợ ông Lã Giang Trung, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 247.983 cp (tỷ lệ 3,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/5 đến 31/5/2019.

PAC – CTCP Pin ắc quy Miền Nam – Công đoàn công ty đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch công đoàn công ty sở hữu 1.185.734 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/5 đến 5/6/2019.

DNM – Tổng CTCP Y tế Danameco – Ông Lê Văn Nam, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 215.000 cp. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 0 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/5 đến 31/5/2019.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách chơi tại ĐÂY