Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

NNC – CTCP Đá Núi Nhỏ – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên sắp tới kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu 615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, tăng 7,4% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Cổ tức 2019 là từ 30% trở lên.

CTS – CTCP Chứng khoán Vietinbank – Dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu 600 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 712 tỷ đồng, cổ tức từ 10 -11%.

OPC – CTCP Dược phẩm OPC – Năm 2019 đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ lần lượt đạt 875 tỷ đồng và 120 tỷ đồng.

THI – CTCP Thiết bị Điện – Năm 2019 đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng gần 31% ở 2.900 tỷ đồng, về lãi ròng chỉ tiêu năm 2019 hơn 224 tỷ đồng, đi lùi 7% so với thực hiện của năm 2018. Công ty dự tính chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%.

VCS – CTCP Vicostone – Năm 2019 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 5.310 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước, lãi trước thuế hơn 1.564 tỷ đồng, tăng hơn 18,6% so với 2018.

VSG – CTCP Container Phía Nam – Đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 hơn 271 tỷ đồng và lỗ gần 40 tỷ đồng, mức lỗ này giảm hơn 14 tỷ đồng so với con số thực hiện năm 2018.

TYA – CTCP Dây cáp điện Taya Việt Nam – Đã thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu hơn 1.994 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 90 tỷ đồng. Những mục tiêu trên dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân 6.500 USD/tấn và tỷ giá 24.200 đồng/USD.

HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Ngày 22/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức niên độ tài chính 2017-2018, ngày đăng ký cuối cùng là 23/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 -10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

AAM – CTCP Thủy sản MeKong – Thông báo phát hành hơn 2,41 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng vào 12/4/2019.

PRC – CTCP Logistics Portserco – Ngày 25/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 26/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/5/2019.

MPC – CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Đã ra thông báo về việc tăng vốn cho 3 công ty con. Theo đó, tổng số tiền cần góp thêm vào 3 công ty con là 538 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CEE – CTCP Xây dựng hạ tầng CII – CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), công ty mẹ chỉ mua được hơn 2,04 triệu cổ phiếu CEE trong tổng số 5 triệu cổ phiếu CEE đăng ký mua từ ngày 28/2 đến 28/3 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, CII đã nâng sở hữu tại CEE lên hơn 23,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 60,15%.

BWE – CTCP Nước – Môi trường Bình Dương – Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Trí, Thành viên HĐQT chỉ mua được 1,5 triệu cổ phiếu BWE, tỷ lệ 1% trong tổng số 3 triệu cổ phiếu BWE đăng ký mua từ ngày 28/2 đến 28/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu BWE nào.

REE – CTCP Cơ Điện Lạnh – Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua hơn 350.000 cổ phiếu REE, nhưng kết quả chỉ mua được 50.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ ngày 28/2 đến 29/3.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SCR – CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – CTCP In Thanh Niên, cổ đông, tổ chức có liên quan đến Bà Huỳnh Bích Ngọc – Phó chủ tịch thường trực HĐQT đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 3 triệu cổ phiếu SCR sở hữu, tỷ lệ 0,88%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 04/4 đến 03/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

REE – CTCP Cơ Điện Lạnh – Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 300.000 cổ phiếu REE từ ngày 4/4 đến 03/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh hoặc thông qua VSD.

Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại REE lên hơn 77,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,99%. Trước đó, từ ngày 28/2 đến 29/3, cổ đông trên đăng ký mua hơn 350.000 cổ phiếu REE, nhưng kết quả chỉ mua được 50.000 cổ phiếu.

HCM – CTCP Chứng khoán TP.HCM – Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), cổ đông lớn đăng ký bán toàn bộ 37,5 triệu quyền mua cổ phiếu HCM (tương ứng 25 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:2).

Phương thức bán là đấu giá công khai thông qua HOSE, trường hợp bán không hết hoặc không thành công thì sẽ bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư. Thời gian dự kiến giao dịch từ 16/4 đến 24/4.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY