Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VNS – Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun – Đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 1.180 tỷ đồng, giảm hơn 59% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế âm 115 tỷ đồng, trong khi năm 2019 vẫn có lãi gần 109 tỷ đồng.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk – Thông báo đã không mua bất kỳ cổ phiếu nào trong tổng số 17,5 triệu cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ. Theo giải trình từ phía VNM, do giá cổ phiếu đã bình ổn và hiện đang có xu hướng tăng lên, nên Công ty để thị trường tự điều tiết.

ANV – CTCP Nam Việt – Ngày 30/6, HĐQT thông qua việc thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Doãn Tới kể từ ngày 1/7/2020, ông Tới sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Cùng với đó, bầu ông Đỗ Lập Nghiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế.

BMP – Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh – Thông báo thanh toán cổ tức còn lại (đợt 3) cho năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 20/7 và thời gian thực hiện là 5/8.

HTN – CTCP Hưng Thịnh Incons – Đã thông qua kế hoạch năm 2020 với doanh thu 4.175 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và lợi nhuận 286 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 53%.

RDP – CTCP Rạng Đông Holding – Đã thông qua việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất hơn 82.800 m2 (thửa đất số 384, tờ bản đồ 25, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào CTCP Rạng Đông Heathcare có trị giá tài sản vốn góp 92 tỷ đồng.

KHP – CTCP Điện lực Khánh Hòa – Đã thông qua phương án trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sánh cổ đông nhận cổ tức vào 22/7/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 12/8/2020.

HCM – CTCP Chứng khoán TP.HCM – Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/7/2020.

BMP – CTCP Nhựa Bình Minh – Ngày 17/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 20/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/8/2020.

PTB – CTCP Phú Tài – Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2020.

TET – CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc – Ngày 03/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 06/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM – Dragon Capital đã bán 350.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 23,7 triệu đơn vị, tương đương 9,9% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 26/6.

DTA – CTCP Đệ Tam – Ông Nguyễn Anh Tuấn đã bán 170.000 cổ phiếu, từ ngày 22/6 đến 25/6. Sau giao dịch, ông Tuấn nắm giữ 943.670 cổ phiếu, tương đương 5,2% vốn.

TRC – CTCP Cao su Tây Ninh – America LLC đã bán 518.180 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 1,4 triệu đơn vị, tương đương 4,75% vốn. Ngày giao dịch không còn là cổ đông lớn là 24/6. Sau giao dịch, America LLC nắm giữ 1,9 triệu đơn vị, tương đương 6,5% vốn.

IBC – CTCP Apax Holdings – Ngày 29/5 đến 26/6, Valuesystem Investment Management đã bán 2,9 triệu cổ phiếu trong số 5,1 triệu cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, quỹ Hàn Quốc giảm lượng nắm giữ còn 2,2 triệu đơn vị, tương đương 2,8% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận. Ông Jung Sang Ho, đại diện theo ủy quyền tại Valuesystem Investment Management, là Thành viên HĐQT tại Apax Holdings.

SMA – CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn – Thành viên HĐQT Trần Đức Phú đã mua 286.020 cổ phiếu trong số 1 triệu đơn vị qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 25/5 đến 25/6. Sau giao dịch, ông Phú nắm giữ 846.879 cổ phiếu, tương đương 4,5% vốn.

TMS – CTCP Transimex – Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn đã mua 1.070 cổ phiếu trong số 300.000 cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 28/5 đến 26/6. Sau giao dịch, bà Quyên nắm giữ 58.064 cổ phiếu.

TJC – CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại – Từ ngày 28/5 đến 26/6, CTCP Transimex không mua cổ phiếu nào trong số 589.700 đơn vị do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Transimex giữ nguyên lượng nắm giữ là 2,4 triệu đơn vị, tương đương 28,1% vốn. Ông Nguyễn Bảo Trung, Giám đốc Transimex là Ủy viên HĐQT tại Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

KSD – CTCP Đầu tư DNA – Từ ngày 23/6 đến 24/6, Ủy viên HĐQT Đoàn Minh Dũng đã bán toàn bộ 715.200 cổ phiếu, tương đương 6% vốn.

HVA – CTCP Đầu tư HVA – Từ ngày 21/5 đến 18/6, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vương Lê Vĩnh Nhân không bán cổ phiếu nào trong số 300.040 đơn vị đăng ký do thị trường không thuận lợi. Ông Nhân giữ nguyên lượng nắm giữ 300.040 cổ phiếu.

EFI – CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục – CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đã bán toàn bộ 934.500 cổ phiếu, tương đương 8,6% vốn vào ngày 26/6. Ủy viên HĐQT Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, Lê Ngọc cũng nắm giữ chức vụ tương tự tại Đầu tư tài chính Giáo dục.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TLD – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long – Ông Nguyễn An Quân, Tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TLD từ ngày 02/7 đến 01/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quân sẽ nâng sở hữu tại TLD lên hơn 1,97 triệu cổ phiếu.

S4A – CTCP Thủy điện Sê San 4A – Chủ tịch HĐQT Nguyễn Sinh đăng ký mua 400.000 cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 1,8 triệu đơn vị, tương đương 4,3% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 2/7 đến 30/7.

TMS – CTCP Transimex – Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn tiếp tục đăng ký mua 300.000 cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 358.064 cổ phiếu, tương đương 0,5% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 3/7 đến 31/7.

SMA – CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký bán toàn bộ 482.856 cổ phiếu, tương đương 2,5% vốn qua giao dịch ngoài hệ thống của Sở giao dịch thông qua bán đấu giá công khai và thực hiện chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), từ ngày 6/7 đến 4/8.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$