00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm
04:30 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ Lý Thống Đốc RBA
06:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 7) -9% -1% -1%
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6)
10:00 CNY Hàng Hóa Xuất Khẩu Trung Quốc (Năm trên năm)
10:00 CNY Hàng Hóa Nhập Khẩu Trung Quốc (Năm trên năm)
10:00 CNY Cán Cân Mậu Dịch Trung Quốc (USD)
15:00 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB
19:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 7)
19:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 7)
19:00 BRL Brazilian IPCA Inflation Index SA (Tháng trên tháng) (Tháng 7)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 6)

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY