Một số sự kiện kinh tế quan trọng diễn ra vào ngày 12/7 ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của Trader
————————————————–
00:30 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 6) -8.0B -6.4B -208.0B
04:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 6)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 6)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 6)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
15:30 GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC
16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 6)
19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 6) 0.2% 0.2%
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
————————————————–

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here