Một số sự kiện kinh tế quan trọng diễn ra vào ngày 12/7 ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của Trader
————————————————–
00:30 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 6) -8.0B -6.4B -208.0B
04:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 6)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 6)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 6)
15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
15:30 GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC
16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 6)
19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 6) 0.2% 0.2%
19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
————————————————–

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY