Tấm hình tôi lấy trên Twitter của Steve Burns có lẽ là phản ánh dễ hiểu nhất (theo quan điểm cá nhân của tôi), về kiến thức (knowledge) và kinh nghiệm (experience) trong trading (và cũng như trong nhiều lĩnh vực khác).

Kiến thức trading (trading knowledge) so với Kinh nghiệm trading (trading experience)


Khi chúng ta học, đọc nhiều, chúng ta sẽ có kiến thức. Chúng ta biết về các mô hình nến, mô hình biểu đồ, phân tích cơ bản, tin tức, TA, FA. Nhưng khi nhảy vào thị trường, lăn lộn, trải nghiệm, lội ruộng, té mương thì lúc đó các kiến thức bắt đầu có sự kết nối lại với nhau, lúc nào xài cái gì. Cái gì đọc thì hay nhưng xài đếch được, cái gì mới nhìn tưởng không quan trọng nhưng hóa ra lại quan trọng.

Cuối cùng, các kiến thức kết nối lại với nhau. Tạo thành kinh nghiệm cho mỗi cá nhân. Vì vậy, kiến thức có thể giống nhau, ai cũng có những dấu chấm kiến thức cơ bản như nhau, nhưng khi đúc kết thành kinh nghiệm, thì đường nối của mỗi anh em lại khác nhau, tạo nên bức tranh hoàn toàn mang sắc màu cá nhân.

Giai đoạn mới hành nghề, anh em cứ tranh thủ thẩm thấu kiến thức đi nhé. Đặng có cái mà nối thành bức tranh kinh nghiệm về sau, lúc mình trải nghiệm thực chiến.

Cuối tuần, chúc anh em thiện lành an yên bên gia đình, người thân nhé. Mai market mở cửa lại rồi, không cần nóng ruột đâu.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$