Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 13:45 Pháp: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp trong tháng 3
2. 19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng PPI trong tháng 4
3. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán buôn trong tháng 3
4. 21:30 Mỹ: kho dự trữ dầu thô EIA trong tuần tính đến ngày 4 tháng 5
5. 00:15 ngày hôm sau Mỹ: ủy ban phiếu FOMC Fed năm 2018 Bostic phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ

Biểu đồ EUR/USD 60 phút:

Trong biểu đồ 60 phút, tình hình tiếp tục duy trì xu hướng giảm, hiện tại cần chú ý đường kháng cự trên 1.19000, nếu giá phá vỡ khu vực kháng cự này thì sẽ hình thành giao động trong khoảng hoặc xu hướng tăng. Trước khi xu hướng xoay chuyển, thao tác lấy vào lệnh giảm làm chính, đề nghị tại mức 1.19000 vào lệnh giảm.

Biểu đồ USD/JPY 60 phút:

Hiện tại tình hình đang giao động trong khoảng, kháng cự trên 109.390, hỗ trợ dưới 108.800, về mặt thao tác có thể tại mức cao vào lệnh giảm. Đề nghị tại mức 109.390 vào lệnh giảm, tại mức 108.800 vào lệnh tăng.

Biểu đồ GBP/USD 60 phút:

Tình hình đang giao động trong khoảng nhưng tổng thể vẫn là tiếp tục đi yếu, hiện tại chú ý kháng cự trên 1.35870, hỗ trợ dưới 1.34940. Trước khi giao động trong khoảng bị phá vỡ, thao tác có thể tại mức cao vào lệnh giảm tại mức thấp vào lệnh tăng. Đề nghị tại mức 1.35870 vào lệnh giảm, tại mức 1.34940 vào lệnh tăng.

Biểu đồ vàng 60 phút:

Hiện tại vàng giao động trong khoảng, hiện tại cần chú ý kháng cự trên 1318.5, hỗ trợ dưới 1305.0. Trước khi tình hình phá vỡ giao động trong khoảng có thể tại mức cao vào lệnh giảm tại mức thấp vào lệnh tăng. Đề nghị tại mức 1318.5 vào lệnh giảm, tại mức 1305.0 vào lệnh tăng.

Những nội dung trên chỉ cung cấp tham khảo!