Phân tích mặt cơ bản:

Trong thị trường ngoại hối vào thứ sáu, USD xuất hiện xu hướng tăng biên độ lớn:

Vào thứ sáu tuần trước, đối với thị trường, ảnh hưởng của sự tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã vượt qua dữ liệu phi nông nghiệp và lời bài của chủ tịch Fed Powell.
Báo cáo lập nghiệp của Mỹ cho thấy số người lập nghiệp mới thấp hơn dự kiến, có lợi cho xu hướng giảm của USD.
Chủ tịch Fed Powell giữ thái độ tổng thể lạc quan đối với kinh tế Mỹ.

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 06:50 Nhật Bản: cán cân thương mại trong tháng 2
2. 12:45 Thụy Sĩ: tỷ lệ thất nghiệp sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 3
3. 13:00 Đức: cán cân thương mại chưa điều chỉnh theo mùa trong tháng 2, tài khoản vãng lai sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 2
4. 14:30 Anh: tỷ lệ hàng tháng chỉ số giá nhà sau điều chỉnh theo mùa của Halifax trong tháng 3
5. 15:30 Khu vực đồng EURO: chỉ số niềm tin người đầu tư của Sentix trong tháng 4
6. Thời gian chờ xác định: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo ngân sách và triển vọng kinh tế

Về mặt kỹ thuật:

Nhìn từ kỹ thuật, chỉ số USD phục hồi gặp trở ngại dưới mức 90.60 vào thứ sáu tuần trước, điều chỉnh giảm trên mức 90.05 đạt được hỗ trợ, đóng phiên tại mức 90.10, có nghĩa là USD trong ngắn hạn có thể duy trì xu hướng điều chỉnh giảm sau khi phục hồi. Nếu ngày hôm nay chỉ số USD phục hồi gặp trở ngại dưới mức 90.45, mục tiêu điều chỉnh giảm trong thị trường sau sẽ hướng về mức 89.90-89.75. Tỷ giá chỉ có phá vỡ mức hỗ trợ 89.70, tình hình mới có thể tiếp tục đi yếu. Tỷ giá chỉ có một lần nứa ổn định trên mức 90.60, tình hình mới có thể mở ra không gian tăng.

Đề nghị thao tác trong ngày: đường ngắn hạn trong ngày USD tại mứccao vào lệnh giảm là chính, vị trí cụ thể lấy thao tác thực tế làm chuẩn
(Khu vực phá vỡ điểm lấy giá cả dưới đây làm chuẩn)

Chỉ số USD: trên khoảng 90.45-89.90 bán ra, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả.
EUR/USD: dưới khoảng 1.2315-1.2240 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
GBP/USD: dưới khoảng 1.4130-1.4010 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả
USD/CHF:trên khoảng0.9635—0.9555 bán ra, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả
USD/JPY: trên khoảng 107.30—106.50 bán ra, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả
AUD/USD:trên khoảng 0.7695—0.7635 bán ra, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả
USD/ CAD: dưới khoảng 1.2805—1.2745 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả
Vàng:dưới khoảng 1339.00—1323.00 mua vào, phá vỡ 5 USSD có hiệu quả
Bạc trắng: dưới khoảng 16.50—16.25 mua vào, phá vỡ 0,15 USSD có hiệu quả

Người đầu tư điều chỉnh theo tình hình cụ thể khi thao tác, nếu có nghi ngờ thì tư vấn online.