1.  Trọng điểm chú ý tài sản UER/USD, USD/JPY
 2.  Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
 3.  Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

 1.  08:30 Trung Quốc: tỷ lệ hàng năm CPI tháng 2
 2.  09:00 Trung Quốc: trung tâm tin báo phiên họp thứ nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tổ chức một cuộc họp báo
 3.  10:00 Nhật Bản: ngân hàng trung ương Nhật công bố quyết định lãi suất và tuyên bố chính sách
 4.  14:00 Đức: cán cân thương mại chưa điều chỉnh theo mùa tháng 1, tài khoản vãng lai sau điều chỉnh theo mùa tháng 1, tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp sau điều chỉnh theo mùa tháng 1
 5.  14:45 Pháp: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp tháng 1
 6.  16:30 Anh: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp tháng 1, tỷ lệ hàng tháng sản xuất ngành sản xuất tháng 1, cán cân thương mại sau điều chỉnh theo mùa tháng 1
 7.  20:30 Mỹ: tỷ lệ thất nghiệp tháng 2, số người phi nông nghiệp lập nghiệp sau điều chỉnh theo mùa tháng 2
 8.  22:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán buôn tháng 1
 9.  01:00 ngày hôm sau Mỹ: tổng số giếng khoan dầu trong tuần tính đến ngày 9 tháng 3

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1.ngày giao dịch trước tình hình giao động rửa phiên sau đó giảm đơn phương, trước dữ liệu phi nông nghiệp lớn, cào lệnh giảm là chính.

 1. biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.23153, 1.23217 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.23032, 1.22974 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

 1.  ngày giao dịch trước tình hình tiếp tục duy trì giao động tăng, vào sáng nay tăng một cách mạnh thế, tình hình hôm nay điều chỉnh giảm, tìm cơ hội vào lệnh tăng.
 2.  biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 106.891, 106.985 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 106.796, 106.667, 106.552 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)