Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính người đầu tư đáng chú ý trong ngày:

1. 16:50 Nhật Bản: giá trị sửa đổi tỷ lệ quý theo năm của GDP thực tế trong quý đầu tiên
2. 09:00 Trung Quôc: cán cân thương mại trong tháng 5
3. 09:50 Trung Quốc: cán cân thương mại tính bằng đô la Mỹ trong tháng 5
4. 13:00 Đức: cán cân thương mại chưa điều chỉnh theo mùa trong tháng 4, tài khoản vãng lai sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 4, tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 4
5. 13:45 Pháp: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp trong tháng 4
6. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng bán buôn trong tháng 4
7. 00:00 ngày hôm sau Mỹ: tổng số giếng khoan dầu trong tuần tính đến ngày 8 tháng 6

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. Tình hình ngày giao dịch trước giảm nhưng chưa chạm tới mức quan trọng 15 phút 1.17589, tăng tới sáng sớm mới giảm; dự kiến ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng, nếu phá vỡ mức kháng cự trước 4 giờ 1.18296 có hiệu quả, tình hình sẽ tiếp tục tăng.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.18129, 1.18296 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.17991, 1.17897, 1.17836 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Tình hình ngày giao dịch trước xem vị trí quan trọng 15 phút 110.092, sau khi giảm phá vỡ, tình hình chuyển sang xu hướng giảm; chỉ số bollinger bands 4 giờ đóng cửa, đường ngày vẫn trong phạm vi giao động, phiên sớm hình thành tình thái giao động, vậy dự kiến xu hướng ngày hôm nay tăng trước giảm sau, vào lênh tăng hoặc giảm đều có cơ hội.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 109.863, 110.087 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 109.749, 109.459 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng Sàn GGBinary.