Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính người đầu tư đáng chú ý trong ngày:

1. 15:30 khu vực đồng EURO: chỉ số niềm tin người đầu tư tháng 6 của Sentix
2. 16:00 khu vực đồng EURO: tỷ lệ hàng tháng PPI
3. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng đơn đặt hàng nhà máy của tháng 4

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. Tình hình ngày giao dịch trước bước vào tình hình phục hồi sau khi tiếp tục duy trì giảm dưới dữ liệu phi nông nghiệp, vị trí quan trọng 1 giờ xem mức 1.16827, không thể phá vỡ có hiều quả, ngày hôm nay vẫn là vào lệnh giảm là chính.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.16801, 1.16827, 1.16869, 1.17227 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.16676, 1.16603 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước, tình hình tăng đơn phương bước vào giao động, trước 6 giờ ngày nay tình hình vẫn có thể duy trì xu hướng tăng;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 109.729, 109.836 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 109.603, 109.421, 109.303, 109.171 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng Sàn GGBinary.