Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 1000 USD:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/CHF
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

13:45 Pháp: cán cân thương mại tháng 3
16:00 khu vực đồng EURO: tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán lể tháng 3
16:00 khu vực đồng EURO: tỷ lệ hàng năm tiêu thụ bán lể tháng 3
19:30 Mỹ: sự thay đổi của số người phi nông nghiệp lập nghiệp sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 4
19:30 Mỹ: tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Tình hình vẫn đang là xu hướng giảm, các chỉ số đều bắt đầu hình thành xu hướng giảm, áp lực bên trên đường trung bình 60 điều chỉnh hướng xuống, phương hướng vào lệnh giảm.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Thuận theo xu hướng tại mức cao vào lệnh giảm làm chính, vào lệnh giảm khi chỉ số đóng cửa tại mức cao, chỉ số bollinger bands đóng cửa hẹp thì tại trục trên vào lệnh giảm.

Biểu đồ USD/CHF 1 giờ:

Tình hình vẫn đang là xu hướng tăng, các chỉ số đều bắt đầu hình thành xu hướng tăng, hỗ trợ bên dưới đường trung bình 60 điều chỉnh hướng lên, phương hướng vào lệnh tăng

Biểu đồ USD/CHF 5 phút:

Thuận theo xu hướng tại mức thấp vào lệnh tăng làm chính, vào lệnh tăng khi chỉ số đóng cửa tại mức thấp.

Ghi chú: Sách lược trên chỉ cung cấp tham khảo, nếu bạn muốn tìm hiểu phân tích và sách lược tình hình nhiều hơn, hoặc phân tích phiên và sách lược giao dịch tài sản khác, bạn vui lòng tư vấn nhà sách lược sàn GGBianry.