Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 08:45 Trung Quốc: PMI trong ngành dịch vụ của CAIXIN vào tháng 3
2. 16:00 khu vực đồng EURO: tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 2, giá trị ban đầu tỷ lệ hàng năm CPI vào thàng 3
3. 20:15 Mỹ: số người lập nghiệp của ADP trong tháng 3
4. 20:45 Mỹ: giá trị cuối cùng PMI ngành dịch vụ Markit trong tháng 3
5. 21:00 Mỹ: PMI phi ngành sản xuất ISM trong tháng 3, tỷ lệ hàng tháng đơn đặt hàng của nhà máy vào tháng 2
6. 21:30 Mỹ: kho dự trữ dầu thô EIA trong tuần tính đến ngày 30 tháng 3
7. 22:00 thành viên FOMC năm 2018, chủtịch của Cleveland Fed Loretta Mester phát biểu diễn thuyết về kinh tế đa dạng hóa

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giảm mạnh sau khi tăng, sau đó phiên ngang, vào đầu giờ trong ngày vị trí quan trọng trong biểu đồ15 phút chưa ổn định tại mức 1.22751, ngày hôm nay tình hình vẫn có thể tiếp tục giảm.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.22751, 1.228547 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.22633, 1.22570 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình tăng đơn phương với biên độ lớn, chưa từng giảm, phiên trắng vào lệnh giảm, trong ngày vẫn lạc quan với xu hướng tăng; trong biểu đồ 15 phút phá vỡ tại mức 106.419, là điều chỉnh lớn;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 106.589, 106.655 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 106.419, 106.304 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng.