Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

Do dịp ngày Lễchúa Giê-xu bị nạn, sở giao dịch chứng khoán tại nhiều nước nghỉ, tình hình cụ thể dưới đây:

30/3/2018 Mỹ ICE Lễ chúa Giê-xu bị nạn Giao dịch hợp đồng dầu thôBrentcủa Tập Đoàn ICE nghỉ cả ngày
30/3/2018 Mỹ CME Lễ chúa Giê-xu bị nạn Giao dịch kim loại quý của Tập Đoàn CME, dầu thô Mỹ, hợp đồng ngoại hối nghỉ cả ngày
30/3/2018 Hong Kong TQ Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong  Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày
30/3/2018 Tây Ban Nha Sở giao dịch chứng khoánMadrid Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày
30/3/2018 Úc Sở giao dịch chứng khoánSydney Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày
30/3/2018 Pháp Sở giao dịch chứng khoán Paris Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày
30/3/2018 Italia Sở giao dịch chứng khoánMilan Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày
30/3/2018 Anh Sở giao dịch chứng khoánLondon Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày
30/3/2018 Đức Sở giao dịch chứng khoánFrankfurt Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày
30/3/2018 Mỹ Sở giao dịch chứng khoán New York Lễ chúa Giê-xu bị nạn Thị trường chúng khoán nghỉ một ngày

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. ngày giao dịch trước tình hình giao động giảm, biên độ giảm không lớn, do ngày hôm nay nhiều nước có ảnh hưởng tới xu hướng nghỉ, ngày hôm nay xu h ướng duy trì giao động.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.23058, 1.23096 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.2953, 1.22919 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giảm sau khi giao động, do ngày hôm nay thị trường chứng khoán nhiều nước nghỉ, biên độ sóng của tình hình không lớn, tình hình lấy giao động là chính;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 106.562, 106.674vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 106.392, 106.272 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Chú ý: Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng.