Mặt cơ bản và phân tích:

1. Trong thị trường ngoại hối vào thứ tư, USD xuất hiện xu hướng tiếp tục tăng sau khi điều chỉnh giảm biên độ nhỏ.
2. 1:00 sáng Fed duy trì lãi suất không thay đổi như dự kiến, nhưng tuyên bố hủy bỏ xu hướng về triển vọng kinh tế đi mạnh, chỉ số USD giảm mạnh 30 điểm, sau khi Fed công bố quyết nghị, tỷ lệ Fed tăng 25 điểm cơ bản tới trong khoảng 1,5%-1,75% trong tháng sáu năm nay từ 94,3% tăng tới 95,3%, tỷ lệ tới trong khoảng đó vào tháng 9 từ 22,7% tăng tới 22,9%.

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:
( Nhật Bản nghỉ một ngày do dịp Ngày Hiến Pháp)

1. 15:30 Anh: PMI ngành dịch vụ trong tháng 4
2. 16:00 khu vực đồng EURO: tỷ lệ hàng tháng PPI trong tháng 3, giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng năm CPI trong tháng 4
3. 18:30 Mỹ: số người cắt giảm nhân sự vào tháng 4 do Công ty Cố vấn Challenger công bố
4. 19:30 Mỹ: số người xin tiền thất nghiệp trong đầu tuần tính đến ngày 28 tháng 4, cán cân thương mại tháng 3
5. 20:45 Mỹ: giá trị cuối cùng PMI ngành dịch vụ Markit vào tháng 4
6. 21:00 Mỹ: PMI phi ngàng sản xuất của ISM trong tháng 4, tỷ lệ hàng tháng đơn đặt hàng của nhà máy trong thàng
7. 21:30 Mỹ: kho dự trữ khí thiên nhiên EIA trong tuần tính đến ngày 27 tháng 4

Mặt kỹ thuật:

Nhìn từ mặt kỹ thuật, chỉ số USD điều chỉnh giảm và ổn định trên mức 92.20 vào thứ tư, tăng gặp trở ngại dưới mức 92.85, đóng phiên tại mức 92.79, có nghĩa là USD điều chỉnh giảm trong ngắn hạn sau đó có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Nếu chỉ số USD hôm nay điều chỉnh giảm trên mức 92.50-92.55 đạt được hỗ trợ, mục tiêu tăng trong thị trường sau đó sẽ hướng về 93.10. Tỷ giá chỉ có giảm phá vỡ mức hỗ trợ 92.00, trong ngắn hạn mới có thể từ mạnh sang yếu. Tỷ giá chỉ có ổn định trên mức 93.12, mục tiêu tăng sẽ có hy vọng duy trì đến mức 93.50-94.20.

Đề nghị thao tác trong ngày: đường ngắn hạn trong ngày USD tại mức thấp vào lệnh tăng là chính, vị trí cụ thể lấy thao tác thực tế làm chuẩn.
(Khu vực phá vỡ điểm lấy giá cả dưới đây làm chuẩn)

Chỉ số USD: Tại dưới khoảng 93.10—92.50 mua vào, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả.
EUR/USD: Tại trên khoảng 1.1990—1.1900 bán ra, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
GBP/USD: Tại trên khoảng 1.3630—1.3530 bán ra, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
USD/CHF:Tại dưới khoảng 1.0030—0.9960 mua vào, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả.
USD/JPY: Tại dưới khoảng 110.20—109.60 mua vào, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả.
AUD/USD: Tại dưới khoảng 0.7540—0.7470 mua vào, phá vỡ 35 điểm có hiệu quả.
USD/ CAD: Tại dưới khoảng 1.2925—1.2845 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
Vàng: Tại trên khoảng 1314.00—1300.00 bán ra, phá vỡ 5 USD có hiệu quả.
Bạc trắng: Tại dưới khoảng 16.60—16.20 mua vào, phá vỡ 0,15 USD có hiệu quả.

Người đầu tư điều chỉnh theo tình hình cụ thể khi thao tác, nếu có nghi ngờ thì tư vấn online.