Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 08:00 Trung Quốc: dầu thô tương lai “phiên bản Trung Quốc” tại Trung tâm Giao dịch Năng Lượng Quốc tế Thượng Hải tiến hành giao dịch
2. 13:45 Pháp: giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng năm GDP quý thứ tư
3. 21:30 Mỹ: chỉ số hoạt động thương mại Dallas Fed tháng 3
4. 23:30 Mỹ: ủy ban phiếu FOMC trọn đời, chủ tịch NEWYORK Fed Dudley phát biểu diễn thuyết về cải cách giám sát tại Phòng thương mại Mỹ
5. 03:30 ngày hôm sau Mỹ: thành viên FOMC năm 2018 LorettaMester tham gia hoạt động do Trung tâm chính sách cộng đồng và tài chính của trường Đại Học Princeton thực hiện

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1.Ngày giao dịch trước tình hình giao động tăng, nếu có thể tích lũy sức lực hướng lên phá vỡ, dự kiến ngày hôm nay là một xu hướng lớn với tăng đơn phương.
2.Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.23724, 1.23878 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.23545, 1.23482, 1.23337 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1.Trong ngày giao dịch trước, phiên sớm USD/JPY giảm sau đó phục hồi, tiếp đó giảm một lần nữa nhưng chưa phá vỡ điểm thấp nhất trong ngày, ngày hôm nay hình hình tăng trước giảm sau, chúng tôi vẫn lạc quan với xu hướng lấy vào lệnh giảm là chính sau khi phục hồi;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 105.066, 105.285 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 104.794, 104.656 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Chú ý: Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng.