KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH NGÀY 24.5.2018 - Quyền Chọn Nhị Phân | Giao dịch ngoại hối