Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 2000 USD:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/CHF
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 100 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

14:00 Pháp: giá trị ban đầu PMI ngàng sản xuất Markit trong tháng 4
14:30 Đức: giá trị ban đầu PMI ngàng sản xuất Markit trong tháng 4
15:00 khu vực đồng EURO: giá trị ban đầu PMI ngàng sản xuất Markit trong tháng 4
20:45 Mỹ: giá trị ban đầu PMI ngàng sản xuất Markit trong tháng 4
21:00 M: tổng số hàng năm tiêu thụ nhà trong tháng 3( 10 ngàn hộ)

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Tình hình là xu hướng giảm, phiên sớm điều chỉnh là chính, nếu tình hình điều chỉnh giảm tới xung quanh đường trung bình 20 chịu áp lực thì có thể tại mức cao vào lệnh giảm.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Thuận hướng vào lệnh giảm, vào lệnh giảm khi chỉ số KD đóng cửa từ trên tới dưới.

Biểu đồ USD/CHF 1 giờ:

Tình hình giao động tăng, hỗ trợ dưới có thể xem vị trí đường trung bình 10 hoặc theo bộ phận đáy vẽ ra đường xu hướng, nếu giảm phá vỡ tình hình có thể sẽ xoay chuyển.

Biểu đồ USD/CHF 5 phút:

Nhìn từ dấu hiệu chỉ số KD, cơ hội vào thị trường khá ít, có thể lấy trục dưới chỉ số bollinger bands làm vị trí hỗ trợ và vào lệnh tăng.

Ghi chú: Sách lược trên chỉ cung cấp tham khảo, nếu bạn muốn tìm hiểu phân tích và sách lược tình hình nhiều hơn, hoặc phân tích phiên và sách lược giao dịch tài sản khác, bạn vui lòng tư vấn nhà sách lược sàn GGBianry.