Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 06:30 Nhật Bản: tỷ lệ hàng năm CPI cốt lõi tháng 2
2. 19:30 Mỹ: ủy ban phiếu FOMC năm 2018 , chủ tịch Atlanta Fed Bostic phát biểu diễn thuyết về kinh tế triển vọng
3. 19:30 Canada: tỷ lệ hàng tháng CPI của tháng 2, tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán lẻ tháng 1, tỷ lệ hàng tháng đơn đặt hàng dùng lâu bền của tháng 2
4. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng năm tổng số tiêu thụ nhà mới của tháng 2
5. 00:00 ngày hôm sau Mỹ: tổng số giếng khoan dầu trong tuần tính đến ngày 23 tháng 3

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1.Ngày giao dịch trước tình hình EUR/USD giao động giảm, sáng sớm ngày hôm nay giá vàng tiếp tục tăng, trong ngày tài sản EUR/USD vẫn là lấy vào lệnh tăng là chính sau khi giao động.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.23309, 1.23400 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.23217, 1.23055vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/USD 15 phút:

1.Ngày giao dịch trước tình hình giao động giảm, biểu hiện rất yếu, ngày hôm nay lấy vào lệnh giảm là chính sau khi phục hồi;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 105.086, 105.264 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 104.636 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

chú ý: Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng.