Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 16:30 Anh: tỷ lệ thất nghiệp tháng 2, số người xin tiền thất nghiệp tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp ILO ba tháng trong tháng 1
2. 18:00 Anh: giá trị chênh lệch đơn đặt hàng công nghiệp CBI tháng 3
3. 19:30 Mỹ: tài khoản vãng lai quý thứ tư
4. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng năm tổng số tiêu thụ nhà tháng 2
5. 21:30 Mỹ: kho dự trữ dầu thô trong tuần tính đến ngày 16 tháng 3
6. thời gian chờ xác định Hàn Quốc: Hàn Quốc tổ chức cuộc điều trần xác nhận quốc hội đề danh Lee Ju-yeol tiếp tục bầu cử làm giám đốc ngân hàng trung ương

7. 01:00 ngày hôm sau Mỹ: FOMC FED công bố quyết định tỷ lệ lãi suất và tuyên bố chính sách
8. 01:30 ngày hôm sau Mỹ: chủ tịch mới Powell tổ chức một cuộc họp báo

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giảm mạnh sau khi giao động, 01:00 ngày hôm sau FOMC FED công bố quyết định tỷ lệ lãi suất, tình hình phiên với dữ liệu trọng lớn lệch về tình hình giao động dưới đa số tình hình, ngày hôm này có cả cơ hồi vào lệnh tăng và vào lệnh giảm.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.22622, 1.22859 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.22452, 1.22388 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình tăng sau khi giao động, phiên trắng ngày hôm nay vẫn là lấy giao động là chính;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 106.495, 106.548 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 106.367, 106.337 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Chú ý:
Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo. Nạn vui lòng liên lạc vớii giám đốc khách hàng nếu bạn cần hướng dẫn thao tác cụ thể hoặc nhà phân tích giải phiên