Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 08:30 Úc: tỷ lệ thất nghiệp sau điều chỉnh theo mùa vào tháng 3
2. 15:00 khu vực đồng EURO: tài khoản vãng lai sau điều chỉnh theo mùa vào tháng 2
3. 15:30 Anh: tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán lẻ sau điều chỉnh theo mùa vào tháng 3
4. 19:00 Mỹ: ủy ban phiếu FOMC thường trú, hội đồng quản trị Fed Brainard phát biểu diễn thuyết
5. 19:30 Mỹ: số người xin tiền thất nghiệp trong đầu tuần tính đến ngày 14 tháng 4, chỉ số ngành sản xuất của Philadelphia Fed vào tháng 4
6. 20:30 ủy ban phiếu FOMC thường trú, hội đồng quản trị Fed Quarles làm chứng từ trong Ủy ban Tài chính của Thượng viện
21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng chỉ số dẫn đầu Hội tư vấn thương mại vào tháng 3
7. 21:30 Mỹ; kho dự trử khí thiên nhiên EIA trong tuần tính đến ngày 13 tháng 4
8. Thời gian chờ xác định: giám đốc ngân hàng trung ương Anh Carney tham gia hội nghị IMF tới ngày 22 tháng 4
9. Thời gian chờ xác định: giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi tham gia hội nghị mùa xuân của ngân hàng thế giới và IMF
10. 05:45 ngày hôm sau: thành viên FOMC năm 2018 LorettaMester phát biểu diễn thuyết về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ
11. Chờ xác định trong ngày hôm sau: ủy ban giám sát bộ trưởng liên hiệp của OPEC mở cuộc họp

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giao động tăng, nhưng không tạo ra mức cao so với mức cao ngày trước, ngày hôm nay tỷ lệ vẫn duy trì giao động khá lớn, có cơ hội cho cả lệnh tăng và lệnh giảm.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.23802, 1.23863 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.23707, 1.23646 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giao động điều chỉnh sau khi tăng, đầu giờ sáng nay đi ra xu hướng tăng, nhìn từ cấp bậc lớn hơn, ngày hôm qua biểu đồ 1 giờ đã ổn định xu hướng tăng, ngày hôm nay xu hướng tăng vẫn sẽ không kém lắm, dưới tình hình không bị xoay chuyển, lấy xu hướng tăng làm chính;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 107.477, 107.609 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 107.382, 107.332, 107.275 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng.