Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 08:00 Trung Quốc: 8:00 sáng ngày 19 tháng 3(thứ hai), Trung Quốc sẽ quyết định người nhậm chức giám đốc Ngân hàng trung Nhân dân Trung Quốc
2. 08:30 Trung Quốc: Cục thống kê nhà nước công bố báo cáo hàng tháng giá tiêu thụ nhà của 70 thành phố lớn vừa
3. 17:00 khu vực đồng EURO: cán cân thương mại sau điều chỉnh theo mùa tháng 1
4. 20:40 ủy ban phiếu năm 2018, chủ tịch Atlanta Fed Raphael Bostic tham dự cuộc thảo luận Community Reinvestment Act(CRA)

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1.Ngày giao dịch trước tình hình tăng trước giảm sau, tình hình ngày hôm nay lấy vào lệnh giảm là chính sau khi phục hồi
2.Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.22765, 1.22902, 1.22943 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.22595 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1.Ngày giao dịch trước tình hình phục hồi sau khi giảm mạnh, tình hình ngày hôm nay lấy vào lệnh giảm là chính sau khi điều chỉnh giảm;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 105.812, 105.911 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 105.738, 105.604 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)