Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 1000 USD:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính người đầu tư đáng chú ý trong ngày:

08:30 Úc: tỷ lệ thất nghiệp sau điều chỉnh theo mùa vào tháng 4
08:30 Úc: sự biến động của số người lập nghiệp vào tháng 4
19:30 Mỹ: số người xin trợ cấp thất nghiệp trong đầu tuần tính đến ngày 12 tháng 5

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ USD/JPY 1 giờ:

Tình hình giao động trong khoảng, nếu không thể phá vỡ, tình hình sẽ hoạt động trong khoảng đó, nếu có thể phá vỡ vậy tình hình sẽ phá vỡ điểm.

Biểu đồ USD/JPY 5 phút:

Khi giá chu kỳ lớn tại bộ phận đỉnh trong khoảng, có thể tại biểu dồ 5 phút chờ xem dấu hiệu vào lệnh giảm và tại mức cao vào lệnh giảm; ngược lại nếu giá chú kỳ lớn tại bộ phận đáy trong khoảng, vậy có thể tại mức thấp vào lệnh tăng.

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Tình hình vốn giảm thuận theo mức kháng cự đường trung bình 20, mặc dù hiện tại tình hình hoạt động tại bên trên đường trung bình, nhưng lực độ tăng không mạnh, nếu quay trở lại tại bên dưới đường trung bình, vậy vào lệnh giảm.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Tình hình hiện tại giao động biên độ nhỏ, chỉ số KD xuất hiện dấu hiệu đóng cửa thì có thể vào thị trường, đóng cửa tại mức cao thì vào lệnh giảm, đóng cửa tại mức thấp thì vào lệnh tăng.

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng Sàn GGBinary.