Phân tích mặt cơ bản:

1. Trong thị trường ngoại hối vào thứ sáu tuần trước, USD xuất hiện xu hướng giao động điều chỉnh biên độ nhỏ.
2. Vào thứ sáu tuần trước USD tạm thời ổn định, hiện tại thị trường tập trung vào tình hình Syria, vào sáng thứ sáu tuần trước, Mỹ dẫn đầu Anh, Pháp tiến hành tấn công lần đầu với Syria trong phạm vi có hạn chế.
3. Nỗi lo về cuộc chiến thương mại vẫn còn, theo báo ngày Wall Street, Mỹ có thể sớm nhất trong tuần này công bố danh sách thuế quan nhập khẩu hàng hóa với 100 tỷ USD đối với Trung Quốc.

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán lẻ trong tháng 3, chỉ số ngành sản xuất của Zew York Fed trong tháng 4
2. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng kho dự trữ thương mại trong tháng 2, chỉ số thị trường nhà NAHB trong tháng 4
3. Thời gian chờ xác định: cuộc đối thoại của lãnh đạo cấp cao về kinh tế lần thứ tư giữa Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra tại Tokyo
4. 00:15 ngày hôm sau: chủ tịch ủy ban phiếu FOMC năm 2018 của Fed Bostic phát biểu diễn thuyết về xu hướng kinh tế và thị trường nông thôn.

Về mặt kỹ thuật:

Nhìn từ mặt kỹ thuật, thứ sáu tuần trước chỉ số USD điều chỉnh giảm trên mức 89.65 đạt được hỗ trợ, phục hồi gặp trở ngại dưới mức 90.00, đóng phiên tại mức 89.80, có nghĩa là USD trong ngắn hạn có thể duy trì xu hướng phục hồi sau khi điều chỉnh giảm. Nếu chỉ số USD hôm nay điều chỉnh giảm trên mức 89.70 đạt được hỗ trợ, mục tiêu phục hồi trong thị trường sau sẽ hướng về mức 90.00. Tỷ giá nếu giảm phá vỡ mức hỗ trợ 89.36, khả năng tình hình tiếp tục đi yếu sẽ tăng. Tỷ giá chỉ có ổn định trên mức 90.00, tình hình mới có thể mở rộng không gian tăng và hướng vế mức 90.50.

Đề nghị thao tác trong ngày: đường ngắn hạn trong ngày USD tại mức thấp vào lệnh tăng là chính, vị trí cụ thể lấy thao tác thực tế làm chuẩn
(Khu vực phá vỡ điểm lấy giá cả dưới đây làm chuẩn)

EUR/USD:trên khoảng 1.2350—1.2290 bán ra, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả
GBP/USD: dưới khoảng 1.4285—1.4205 mua vào, phá vỡ 35 điểm có hiệu quả
USD/CHF:dưới khoảng0.9660—0.9600 mua vào, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả
USD/JPY: dưới khoảng 107.95—107.15 mua vào, phá vỡ 35 điểm có hiệu quả
AUD/USD: trên khoảng 0.8000—0.7720 bán ra, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả
USD/ CAD: dưới khoảng 1.2660—1.2570 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả
Vàng: trên khoảng 1350.00—1336.00 bán ra, phá vỡ 5 USD có hiệu quả
Bạc trắng: trên khoảng 16.75—16.45 bán ra, phá vỡ 0,15 USD có hiệu quả

Người đầu tư điều chỉnh theo tình hình cụ thể khi thao tác, nếu có nghi ngờ thì tư vấn online.