Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 2000 USD:

1. Trọng điểm chú ý EUR/USD, USD/JPY

2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 100 USD

3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

17:00 khu vực đồng EURO: tỷ lệ hàng tháng CPI cốt lõi tháng 2

17:00 khu vực đồng EURO: giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng năm CPI chưa điều chỉnh theo mùa tháng 2

20:15 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp tháng 2

21:00 Mỹ: giá trị ban đầu chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 3 của Đại học Michigan

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Tình hình gặp hỗ trợ mạnh tại bên dưới, chỉ số cũng vận hành đến mức thấp, nếu có thể phục hồi, tình hình có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh; nếu hướng xuống phá vỡ điểm, tình hình tiếp tục giảm.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Tình hình hình thành điều chỉnh bộ phận đáy thì có thể tại mức thấp vào lệnh tăng, nếu chỉ số KD đóng cửa tại mức thấp cũng có thể vào lệnh tăng.

Biểu đồ USD/JPY 1 giờ:

Tình hình tại đường trung bình 60 hình thành kháng cự, hình thành trạng thái hai đỉnh với tình hình giai đoạn trước, tình hình vào lệnh giảm.

Biểu đồ USD/JPY 5 phút:

Tình hình từ yếu chuyển sang mạnh, chỉ số KD đóng cửa tại mức cao vào lệnh giảm; tình hình đóng cửa tại mức thấp thuộc về lệnh giảm trái xu hướng, phái cấp tiến có thể vào lệnh tăng với số vốn ít.