Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 1000 USD:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chínhngười đầu tưđáng chú ý trong ngày:

13:00 Đức: giá trị ban đầu tỷ lệ hàng quý GDP sau điều chỉnh theo mùa trong quý đầu tiên(%)
13:00 Đức: giá trị ban đầu tỷ lệ hàng quý GDP chưa điều chỉnh theo mùa trong quý đầu tiên(%)
13:45 Pháp: giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng năm CPI trong tháng 4(%)
15:30 Anh: tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4(%)
16:00 khu vực đồng EURO: chỉ số triển vọng kinh tế ZEW trong tháng 5
16:00 khu vực đồng EURO: giá trị chỉnh sửa tỷ lệ hàng năm GDP sau điều chỉnh theo mùa trong quý đầu tiên(%)
19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán lẻ trong tháng 4(%)

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ USD/JPY 1 giờ:

Tình hình giao động tăng, hỗ trợ dưới xem xung quanh vị trí đường trung bình 10, nếu hướng xuống giảm phá vỡ điểm, vậy tình hình có thể sẽ đảo ngược.

Biểu đồ USD/JPY 5 phút:

Thuận theo xu hướng tại mức thấp vào lệnh tăng, khi xuất hiện dấu hiệu chỉ số KD hướng lên đóng cửa tại mức thấp thì có thể tại bộ phận đáy điều chỉnh hình thái vào lệnh tăng.

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Tình hình tối qua giảm mạnh, sáng nay ngưng giảm và hình thành hỗ trợ, tình hình ngày hôm nay có thể tăng từ vị trí hỗ trợ, nếu tình hình có thể một lần nữa quay lại bên trên dường trung bình 60 và ổn định, tình hình vẫn là lấy vào lệnh tăng làm chính.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Có thể vào lệnh tăng khi có dấu hiệu chỉ số KD đóng cửa tại mức thấp, cũng có thể tại xung quanh trục dưới vào lệnh tăng khi chỉ số bollinger bands đóng cửa hẹp.

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng Sàn GGBinary.