Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 14:45 Pháp: tỷ lệ hàng tháng CPI tháng 2
2. 15:30 Thụy Sĩ: ngân hàng trung ương công bố quyết định lãi suất
3. 16:00 IEA công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng
4. 19:30 Mỹ: số người xin tiền thất nghiệp trong đầu tuần tính đến ngày 10 tháng 3
5. 19:30 Mỹ: chỉ số ngành sản xuất Philadelphia Fed tháng 3, chỉ số ngành sản xuất New York Fed tháng 3
6. 21:00 Mỹ: chỉ số thị trường giá nhà NAHB tháng 3
7. 21:30 Mỹ: kho dự trữ khí thiên nhiên EIA trong tuần tính đến ngày 9 tháng 3

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. ngày giao dịch trước tình hình giao động giảm rửa phiên, ngày hôm nay vào lệnh tăng là chính;
2. biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.23775, 1.23821 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.23649, 1.23690 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. ngày giao dịch trước tình hình giao động giảm đơn phương, ngày hôm nay vào lệnh giảm là chính sau khi phục hồi;
2. biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 106.066, 106.166 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 105.894, 105.813vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)