Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2. Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3. Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chínhngười đầu tưđáng chú ý trong ngày:

1. 13:30 Pháp: chỉ số niềm tin thương mại BOF trong tháng 4
2. 12:45 thành viên FOMC năm 2018, chủ tịch của Cleveland Fed Loretta Mester phát ngôn tại Trung tâm hợp tác toàn cầu
3. Thời gian chưa xác định: OPEC công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giao động tăng, tình hình rất có thể tiếp tục tăng cao sau khi có sự suy giảm trong ngày hôm nay, nếu tình hình ngày nay tiếp tục tăng cao tới điểm cao hơn điểm cao ngày giao dịch trước, vậy tiếp tục vào lệnh tăng làm chính.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.19670 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.19582, 1.19496, 1.19290 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. Ngày giao dịch trước tình hình giao động giảm, biên độ tăng giảm không lớn, nhìn từ cấp bậc lớn hơn, xu hướng tương lai vẫn là xu hướng giảm là chính;
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 109.435, 109.350, 108.307 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 109.270, 109.244, 109.211, 109.151 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng Sàn GGBinary.