GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 2000 USD:

1. Trọng điểm chú ý EUR/USD, USD/CHF

2. theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 100 USD

3. lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

14:00 Đức: giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng năm CPI tháng 2

14:00 Đức: giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng tháng CPI tháng 2

15:00 giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu Draghi phát biểu diễn thuyết trong hội nghị nhà khảo sát ngân hàng trung ương châu Âu

19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng năm PPI cốt lõi tháng 2

19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng PPI cốt lõi tháng 2

19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng tiêu thụ bán lẻ cốt lõi tháng 2

19:30 Mỹ: kho dự trữ dầu thô EIA trong tuần tính đến ngày 9 tháng 3

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Tình hình tối hôm qua tăng cao sau đó gặp vị trí kháng cự hình thành do vị trí hỗ trợ giai đoạn trước chuyển đổi, hiện tại tình hình điều chỉnh mức cao, nhìn từ chỉ số, tình hình có thể chịu áp lực chuyển sang xu hướng giảm.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Hiện tại tình hình giao động biên độ nhỏ, chỉ số bollinger bands đóng cửa phiên ngang hẹp, phái cấp tiến có thể tại trục trên của chỉ số bollinger bands vào lệnh giảm, trục dưới vào lệnh tăng; phải thận trọng có thể theo dấu hiệu chỉ số KD vào lệnh.

Biểu đồ USD/CHF 1 giờ:

Tình hình đang ở trạng thái lựa chọn xu hướng tăng giảm, nếu hướng xuống phá vỡ điểm thì tình hình vào lệnh giảm là chính, nếu tình hình vũng vàng phục hồi, tình hình vào lệnh tăng là chính.

Biểu đồ USD/CHF 5 phút:

Tình hình phiên sớm khá yếu, kiên nhẫn chờ đợi hình thái đóng cửa của chỉ số KD, vào lệnh giảm khi đóng cửa từ trên xuống dưới, vào lệnh tăng khi đóng cửa từ dưới lên trên.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc