KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH NGÀY 14/12/2017


“Ngày hôm qua EUR/USD hầu hết nhận kháng cự tại mức 1.17640, cho đến trước khi Fed phá vỡ mức áp lực tại đây, và tại phiên Châu Mỹ đã nâng cao một mức thấp, từ xu hướng cho thấy đã hình thành lên một xu hướng tăng.
Lần chỉ số MACD tăng mạnh, cột trụ biểu thị rõ động năng vẫn đầy đủ.”

Xem tiếp tại:
📣https://www.ggbinary.com/…/InstructorComments/show/4291.html
Đăng ký tài khoản tham gia:
📣http://www.ggbinary.com/vi/BiggestInAsia/