Bố cục giao dịch trong ngày:

1. Trọng điểm chú ý EUR/USD, USD/JPY

2. theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD

3. lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 17:00 Mỹ: chỉ số niềm tin doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 2

2. 18:30 Anh: đại thần bộ tài chính Anh Hammond công bố báo cáo tài chính mùa xuân về ngân sách tài chính được cập nhập mới

3. 19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng CPI sau điều chỉnh theo mùa tháng 2

4. 21:30 Canada: giám đốc ngân hàng trung ương Poloz tại Trưởng Đại Học Queen’s nằm ở thành phố Kingston tỉnh Ontario phát biểu diễn thuyết

5. 03:30 ngày hôm sau Mỹ: kho dữ trữ dầu thô API trong tuần tính đến ngày 9 tháng 3

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

1.ngày giao dịch trước tình hình giảm trước tăng sau, tình hình ngày hôm nay vào lệnh tăng là chính

2. biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.23448 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.23388, 1.23313, 1.23256 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

1. ngày giao dịch trước tình hình giao động giảm đơn phương, sau khi phục hồi trong ngày hôm nay lấy vào lệnh giảm là chính;

2. biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 106.374, 106.411, 106.472, 106.316 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 106.254, 106.151 vào lệnh tăng trong 5 phút. (Chú ý áp dụng và chuyển đổi vị trí kháng cự và hỗ trợ)