Tài sản giao dịch trong ngày và bố cục giao dịch dành cho vốn tài khoản khoảng 2000 USD:

1.   Trọng điểm chúý EUR/USD, USD/JPY

2.   theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh nạp 50 USD

3.   lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Dữ liệu đáng chúý ngày hôm nay:

21:00 Canada: chỉ số niềm tin kinh tế cả nước trong tuần tính đến ngày 9 tháng 3

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Chịu sự ảnh hưởng của dữ liệu phi nông nghiệp thứ sáu tuần trước, tình hình chưa đi ra hướng mới, hỗ trợ phía dưới khá rõ ràng, chúý chỉsố MACD nếu hình thành giao nhau hướng xuống, thìtình hình mới phá vỡ hỗ trợ chuyển sang xu hướng giảm.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Tình hình giao động biên độ hẹp, chỉ số KD nếu chạm tới đóng cửa mức cao thì có thể vào lênh giảm, nếu chạm tới đóng cửa mức thấp thì có thể vào lệnh tăng.

Biểu đồ USD/JPY 1 giờ:

Bộ phậnđáyđường K dần nâng cao, xu hướng tăng, cóthểtại mức thấp vào lệnh tăng.

Biểu đồ USD/JPY 5 phút:

Chỉ số KD đóng cửa tại mức thấp, đường K hình thành điều chỉnh bộ phận đáy có thể vào lệnh tăng.