Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1. 08:00 Trung Quốc: giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dị Cương tại họp hàng năm diễn đàn Bác Ngao phát biểu diễn thuyết
2. Trung Quốc: tỷ lệ hàng năm CPI trong tháng 3
3. 13:30 Pháp : chỉ số niềm tin thương mại của BOF trong tháng 3
4. 15:30 Anh: tỷ lệ hàng tháng sản xuất công nghiệp vào tháng 2, tỷ lệ hàng tháng sản xuất của ngành sản xuất trong tháng 2, cán cân thương mại của hàng hóa sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 2
5. 18:00: giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi phát biểu tại Grand Prix Học sinh Thế hệ Euro và trả lời câu hỏi của những người trúng thưởng
6. 19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng CPI sau điều chỉnh theo mùa trong tháng 3
7. 21:30 Mỹ: kho dự trữ dầu thô EIA trong tuần tính đến ngày 6 tháng 4
8. 01:00 ngày hôm sau Mỹ: FOMC của Fed công bố biên bản cuộc hộp chính sách tiền tệ trong tháng 3

Phân tích xu hướng của các loại sản phẩm

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Kể từ dữ liệu phi nông nghiệp vào thứ sáu tuần trước, tài sản duy trì xu hướng giao động tăng. Nhìn từ xu hướng, nhịp điệu rất mạnh, thông thường là trong thời gian phiên Á giao động phiên ngang, trong khi trong thời gian phiên Âu kéo tăng nhanh chóng.

Nhìn từ chỉ số MACD, làn đường tại bên trên cách xa trục 0 do dự, cho thấy xu hướng hiện tại là tăng, nhưng lực độ tăng trong ngắn hạn đã không mạnh, đã không có lợi cho lệnh tăng, lại không có lợi cho lệnh giảm. Vậy về mặt thao tác đề nghị chờ xu hướng giảm, xác nhận mức hỗ trợ 1.23390 có hiệu lực sau đó mới tại mức thấp vào lệnh tăng.
Hỗ trợ dưới tại xung quanh mức 1.23390.

Biểu đồ USD/JPY 1 giờ:

Nhìn từ xu hướng, xu hướng lớn của tài sản là tăng, nhưng xu hướng nhỏ không rõ ràng.
Nhìn từ chỉ số MACD, làn đường giao nhau hướng xuống giảm tại bên trên trục 0, cho thấy hiện tại tình hình trong ngắn hạn là giai đoạn điều chỉnh sau khi xu hướng tăng.

Chú ý mức khánh cự xung quanh 106.790 tại bên dưới, xu hướng giảm tới mức này thì có thể suy nghĩ tại mức thấp vào lệnh tăng; nếu giảm phá vỡ hỗ trợ, thì hủy bỏ thao tác, tìm cơ hội tốt khác.