Tài sàn giao dịch trong ngày hôm nay và bố cục giao dịch dành cho tài khoản với khoảng 2000 USD

1.chú ý trọng điểm tài sản EUR/USD, USD/JPY

2.theo tín hiệu cung cấp do người hướng dẫn, mỗi lệnh giao dịch 100 USD.

3.lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

13:45 Thụy Sĩ: tỷ lệ hàng năm GDP quý thứ tư

13:45 Thụy Sĩ: tỷ lệ hàng quý GDP quý thứ tư

15:15 Thụy Sĩ: tỷ lệ hàng năm tiêu thụ bán lẽ thực tế tháng 1

15:55 Đức: giá trị cuối cùng PMI ngành sản xuất Markit tháng 2

16:00 khu vực đồng EURO: giá trị cuối cùng PMI ngành sản xuất Markit tháng 2

16:30 Anh: PMI ngành sản xuất Markit tháng 2

17:00 khu vực đồng EURO: tỷ lệ thất nghiệp tháng 1

20:30 Mỹ: tỷ lệ hàng năm chỉ số vật giá PCE cốt lõi tháng 1

20:30 Mỹ: số người xin tiền thất nghiệp trong đầu tuần tính đến ngày 24 tháng 2

21:45 Mỹ: giá trị cuối cùng PMI ngành sản xuất Markit tháng 2

22:00 Mỹ: PMI ngành sản xuất ISM tháng 2

Phân tích kỹ thuật( cơ hội vào thị trường)

Biểu đồ EUR/USD 1 giờ:

Tình hình từ xu hướng giảm chuyển sang giao động phiên ngang sau đó một lần nữa chuyển về xu hướng giảm, xuất hiện bậc thang hướng xuống, thị trường sau đó có thể trong đường xu hướng giảm tại mức cao vào lệnh giảm.

Biểu đồ EUR/USD 5 phút:

Tình hình giao động giảm, chỉ số KD hướng xuống đóng cửa từ phía trên có thể vào lệnh giảm.

Biểu đồ USD/JPY 1 giờ:

Tình hình điều chỉnh bộ phận đáy sau khi giảm, nếu phá vỡ điểm, phá hướng nào thì coi hướng đấy, phiên sớm có thể tiếp tục duy trì giao động là chính.

Biểu đồ USD/JPY 5 phút:

Khi chỉ số bollinger bands đóng cửa phiên ngang hẹp ,phái cấp tiến có thể tại trục trên vào lệnh giảm,có thể tại trục dưới vào lệnh tăng; phái thận trọng có thể tại mức cao của chỉ số KD cào lệnh giảm, tại mức thấp của chỉ số KD vào lệnh tăng.