Những sự kiện và thông tin đáng chú ý trong ngày:

  1. 15:50  Giá trị cuối cùng PMI sản xuất Markit tháng 12 tại Pháp.
  2. 15:55  Giá trị cuối cùng PMI sản xuất Markit tháng 12 tại Đức.
  3. 16:00  Giá trị cuối cùng PMI sản xuất Markit tháng 12 tại khu vực đồng Europe.
  4. 16:30  Giấy phép ngân hàng thế chấp vay vốn của Ngân hàng TW trong tháng 11 tại Anh.
  5. 17:00  Giá trị tỉ lệ năm CPI không điều chỉnh theo mùa tháng 12 tại khu vực đồng Europe.
  1. Quyền chọn EUR/USD:

Biểu đồ 1 giờ: Tình hình thị trường có xu hướng giảm, hiện tại vị trí kháng cự trên tại vùng lân cận đường trung bình 20, nếu tình hình thị trường có hướng điều chỉnh lên, đồng thời phá vỡ được kháng cứ đường trung bình 20, kháng cự trên có thể nhìn thấy tại vùng lân cận đường xu hướng.

Biểu đồ 5 phút: Tình hình tại biểu đồ 5 phút có xu hướng giảm khá mạnh, kiến nghị khi ở vj trí cao vào lệnh giảm, khi chỉ số KD tại vị trí cao phục hồi thì bắt đầu vào lệnh.

 

  1. Quyền chọn USD/CHF:

Biểu đồ 1 giờ: Phương hướng vào lệnh tăng, tại phần trước vị trí thấp đã hình thành ngưỡng hỗ trợ, nếu tình hình trong phiên sáng luôn biến động thì có thể tại vị trí thấp vào lệnh tăng.

Biểu đồ 5 phút: Thuận theo xu hướng tại vị trí thấp vào lệnh tăng, khi chỉ số KD tại vị trí thấp thì vào lệnh