Phân tích mặt cơ bản:

Trong thị trường ngoại hối vào thứ tư, USD xuất hiện xu hướng tăng biên độ lớn

1. Cùng với tâm lý lo ngại của thị trường đối với cuộc chiến thương mại được giảm dịu và giá trị cuối cùng GDP quý thứ tư mới nhất của Mỹ tốt hơn dự kiến, chỉ số USD tiếp tục duy trì tăng, phá vỡ mức kháng cự 90
2. Vào sáng ngày hôm nay đại diện thương mại Mỹ: Mỹ sẽ không áp đặt thuế cho Trung Quốc trước tháng 6, Trung Quốc và Mỹ có hy vọng tránh cuộc chiến thuế quan này thông qua cuộc đàm phán, nhưng đưa mối quan hệ thương mại Trung Mỹ “ đến một chỗ tốt sẽ mất mấy năm”.

Những sự kiện và dữ liệu tài chính đáng chú ý trong ngày:

1 06:01 Anh: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Gfk tháng 3
2 13:00 Anh: tỷ lệ hàng tháng chỉ số giá nhà của Nationwide tháng 3
3 14:00 Thụy Sĩ:chỉ tiêu dẫn đầu kinh tế của KOF tháng 3
4 14:55 Đức: số người thất nghiệp sau điều chỉnh theo mùa của tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp sau điều chỉnh theo mùa của tháng 3
5 15:30 Anh: Tài khoản vãng lai trong quý thứ tư, giấy phép cho vay thế chấp của ngân hàng trung ương vào tháng 2, giá trị cuối cùng tỷ lệ hàng năm của GDP trong quý thứ tư
6 19:00 Đức: Giá trị ban đầu tỷ lệ hàng tháng của CPI vào tháng 3
7 19:30 tỷ lệ hàng tháng GDP của Canada vào tháng 1, số người xin tiền thất nghiệp trong đầu tuần tính đến ngày 24 tháng 3 tại Mỹ
8 19:30 Mỹ: tỷ lệ hàng tháng chi phí cá nhân của tháng 2, tỷ lệ hàng tháng và tỷ lệ hàng năm chỉ số vật giá PCE cốt lõi của tháng 2
9 20:45 Mỹ: PMI của Chicago tháng 3 tại Hoa Kỳ
10 21:00 Mỹ: Giá trị cuối cùng chỉ số niềm tin của người tiêu dùng của Đại học Michigan vào tháng 3
11 21:30 Mỹ: kho dự trữ khí thiên nhiên EIA trong tuần tính đến ngày 23 tháng 3

Về mặt kỹ thuật:

Nhìn từ mặt kỹ thuật, chỉ số USD điều chỉnh giảm trên mức 88.25 nhận được hỗ trợ, tăng phá vỡ mức kháng cự 90.00, đóng phiên tại mức 90.06, có nghĩa là USD trong ngắn hạn có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng sau khi điều chỉnh giảm. Nếu chỉ số USD ngày hôm nay điều chỉnh giảm trên mức 89.80 nhận được hồ trợ, mục tiêu tăng trong thị trường sau sẽ chỉ vào mức 90.51. Tỷ giá chỉ có phá vỡ mức hỗ trợ 89.20, mới có thể tiếp tục đi yếu. Tỷ giá chỉ có một lần nữa ổn định trên mức 91.00, mới có thể mở ra không gian tăng.

Đề nghị thao tác trong ngày: USD đường ngắn trong ngày tại mức thấp vào lệnh tăng là chính; vị trí điểm cụ thể lấy thao tác thực tế làm chuẩn.
(khu vực phá vỡ lấy giá cả đưới đây làm chuẩn)

Chỉ số USD: dưới khoảng 90.70—89.80 mua vào, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả.
EUR/USD: trên khoảng 1.2350—1.2230 bán ra, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
GBP/USD: trên khoảng 1.4130—1.4000 bán ra, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
USD/CHF:dưới khoảng 0.9650—0.9530 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
USD/JPY: dưới khoảng 107.90—106.30 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả.
AUD/USD: trên khoảng 0.7695—0.7625 bán ra, phá vỡ 30 điểm có hiệu quả.
USD/ CAD: dưới khoảng 1.2975—1.2875 mua vào, phá vỡ 40 điểm có hiệu quả
Vàng: trên khoảng 1333.00—1310.00 bán ra, phá vỡ 7 USD có hiệu quả
Bạc trắng: trên khoảng 16.40—16.10 bán ra, phá vỡ 0,15 USD có hiệu quả

Người đầu tư điều chỉnh theo tình hình cụ thể khi thao tác, nếu có nghi ngờ thì tư vấn online.