Đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì?

đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là việc Công ty chứng khoán Thành viên sử dụng Hệ thống giao dịch chứng khoán để kết nối với Hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để thực hiện.

Bộ hồ sơ công ty cần để đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Để đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Công ty cần chuẩn bị bộ hồ giao dịch bao gồm:

  1. Đơn đăng ký triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến;
  2. Hồ sơ kỹ thuật;
  3. Quyết định bổ nhiệm hoặc giấy ủy quyền cho nhân viên phụ trách giao dịch chứng khoán trực (bao gồm thông tin về chức vụ, điện thoại, số fax, địa chỉ…);
  4. Các hồ sơ chứng minh khả năng có thể sẵn sàng hổ trợ đối với Hệ thống giao dịch của Công ty;
  5. Mẫu Thỏa thuận cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến giữa Công ty chứng khoán Thành viên giao dịch và nhà đầu tư (nếu có);
  6. Các quy trình về kiểm soát nội bộ và quy định pháp quy, quản trị rủi ro, quy trình nghiệp vụ của Công ty chứng khoán Thành viên liên quan đến Giao dịch trực tuyến.

Quy trình đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ, Công ty chứng khoán Thành viên sẽ đăng ký theo các thủ tục như sau:

  1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Công ty chứng khoán Thành viên nộp Hồ sơ đăng ký triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM). Trong vòng ba ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đăng ký, SGDCK TPHCM yêu cầu Công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Thời hạn xem xét hồ sơ được tính từ ngày Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM nhận được hồ sơ đầy đủ thông tin và hợp lệ;
  2. Xem xét hồ sơ đăng ký: Sau khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký thông tin đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ tiến hành xem xét hồ sơ trong vòng năm ngày làm việc; Khi bộ hồ sơ đăng ký đã có đầy đủ thông tin được các yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, Công ty chứng khoán Thành viên sẽ ký kết Hợp đồng kết nối dịch vụ giao dịch trực tuyến với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
  3. Khảo sát điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật: Công ty chứng khoán Thành viên và Nhà cung cấp giải pháp (nếu có) bắt buộc phải vượt qua đợt thử nghiệm kết nối giao dịch chứng khoán trực tuyến với hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Sở giao dịch chứng khoán TPHCM sẽ tiến hành khảo sát thực tế điều kiện cở sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch trực tuyến của Công ty trong vòng bảy ngày làm việc. Trường hợp cần làm rõ những vấn đề có liên quan đến Hồ sơ đăng ký hay điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đề nghị người đại diện pháp luật của công ty chứng khoán phải giải trình bằng văn bản hoặc trực tiếp;
  4. Ra quyết định chấp thuận: Trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày Công ty chứng khoán Thành viênđáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Hồ sơ đăng ký và cơ sở vật chất kỹ thuật, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM ra Quyết định chấp thuận cho Công ty triển khai giao dịch trực tuyến.

Tìm hiểu thêm nhiều thông tin liên quan tại G+/ggbinary