Giao dịch vào khung giờ giao phiên …
Sử dụng 500$ trong 15′ xem có thể lãi 1k không nhé ..
Tk khách 10k ( tới giờ lãi 50% ) …