Chỉ số là các chỉ số chứng khoán thể hiện giá trị cho một nhóm các công ty. Ví dụ như ở Mỹ. Chúng ta có chỉ số S&P500 đại diện cho 500 công ty lớn nhất tham gia giao dịch cổ phiếu công khai. Giá trị của chỉ số S&P500 phụ thuộc vào sự hoạt động của 500 công ty này. Thông thường các nước lại có những chỉ số khác nhau như Mỹ có S&P500, Dow Jones, Anh có FTSE, Đức có DAX, Nhật có NIKKEI.

giao dich chi so trong quyen chon nhi phan

Các yếu tố ảnh hưởng đến những chỉ số

 

Vì các chỉ số này đại diện cho tình hình hoạt động chung của cả một nhóm công ty. Mỗi công ty này lại có cổ phiếu được niêm yết công khai trên thị trường nên giá trị cổ phiếu. Của từng công ty sẽ ảnh hưởng đến sự lên xuống của chỉ số. Và rồi chúng ta lại quay lại những yếu tố ảnh hưởng giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Đương nhiên. Chúng ta cần chú tâm vào những cổ phiếu của những công ty đang dẫn đầu trong nhóm chỉ số cũng như những yếu tố cơ bản. Có tầm ảnh hưởng lớn đến cả nền kinh tế hay cả một ngành kinh tế từ đó. Có thể dự đoán được sự tăng giảm của những chỉ số.

Khi nào nên giao dịch chỉ số

 

Bạn nên lưu ý rằng bạn bị giới hạn thời gian khi giao dịch các chỉ số. Bởi đây không phải thị trường liên tục trong 24 giờ như thị trường ngoại hối. Mà sẽ phụ thuộc thời gian giao dịch của từng thị trường nơi chỉ số đó đại diện.

 

Cần lưu ý

 

Giao dịch chỉ số không phải là đơn giản bởi có rất nhiều yếu tố tác động đến sự dao động của chỉ số đó. Vì vậy khi quyết định giao dịch các chỉ số hãy chắc rằng bạn đã nghiên cứu kỹ. Và có kỹ năng phân tích tốt cả những yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật.

Save

Save

Save