Như mọi người đã biết phần lớn giao dịch hiện nay diễn ra giữa các đồng tiền của các nền kinh tế công nghiệp hóa lớn nhất, nhưng làn sóng từ các nền kinh tế thị trường mới nổi và tiền tệ của họ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường tài chính quốc tế. Thực tế, tiền tệ từ các nền kinh tế thị trường mới nổi chiếm 21,2% giao dịch hàng ngày.

Do đó, các nhà đầu tư quan tâm đến giao dịch tiền tệ cũng có thể mở rộng kiến thức và thử thách bản thân thêm bằng cách giao dịch các đồng tiền mới nổi.

Nền kinh tế thị trường mới nổi

Các thị trường mới nổi là các nước đang phát triển với sự chuyển đổi đang xảy ra trong nhiều khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội và nhân khẩu học. Các quốc gia được liệt kê (là thị trường mới nổi) nằm trong khoảng từ Kenya, với thu nhập bình quân đầu người là $ 1,455 trong năm 2016 đến Mexico với thu nhập bình quân đầu người cao hơn $ 8,200 (theo Ngân hàng Thế giới).

Ở các thị trường mới nổi, các hệ thống tài chính và ngân hàng thường vẫn đang hình thành chưa chuyên nghiệp (so với các nước phát triển) và tầng lớp trung lưu – thượng lưu mới chỉ chiếm số nhỏ. Những đặc điểm này dẫn đến biến động tài chính lớn hơn và sự thay đổi lớn hơn giữa sự thịnh vượng và suy giảm kinh tế.

Ngoài ra, các thị trường mới nổi thường có các hệ thống chính trị kém ổn định hơn so với các nước phát triển, khả năng cao dẫn đến các quyết định của chính phủ ảnh hưởng xấu đến các nhà đầu tư.

Đặc điểm độc đáo của tiền tệ thị trường mới nổi

Bởi vì các thị trường mới nổi vẫn đang phát triển kinh tế và chính trị nên có những rủi ro đặc biệt đi kèm với việc đầu tư vào các loại tiền tệ thị trường mới nổi. Rủi ro chính trị luôn là mối quan ngại lớn nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế. Những thay đổi đột ngột trong chế độ chính trị có thể dẫn đến những biến động bất ngờ lớn trong giá tiền tệ, có khả năng tạo ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

Ví dụ có một số nước thị trường mới nổi đã hạn chế khả năng rút tiền của nhà đầu tư ra khỏi nước, do đó làm đóng băng vốn đầu tư.

Một đặc điểm độc đáo khác của các thị trường mới nổi là cấu trúc tiền tệ. Hầu hết các nền kinh tế lớn hơn chẳng hạn như Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Canada, đều có các đồng tiền độc lập được phép thả nổi tương đối tự do.

Ngược lại, nhiều quốc gia thị trường mới nổi không cho phép tiền của họ thả nổi. Họ NEO tiền tệ của họ vào một đồng tiền khác. “Đồng tiền khác” ở đây thường là đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro và đồng yên.

Tính thực tiễn của giao dịch tiền tệ thị trường mới nổi

Đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân, giao dịch tiền tệ thị trường mới nổi có thể khó. Bởi vì thị trường mới nổi thường thiếu thanh khoản và chênh lệch giá mua/bán lớn – điều kiện càng trầm trọng hơn trong những thời điểm biến động của thị trường.

Sự biến động này xuất phát từ rủi ro vốn – rủi ro kinh tế, tài chính và chính trị. Biến động cao hơn có thể tạo thêm cơ hội giao dịch, nó cũng làm tăng đáng kể rủi ro lỗ. Do đó, giao dịch tiền tệ thị trường mới nổi thường là tốt nhất cho các nhà giao dịch cá nhân đã có kinh nghiệm và có số vốn lớn một chút.