Tổng hợp lệnh ngày 19.8.2020 nhà CS

Feedback lệnh ngày19.8.2020 nhà CS

Tổng lệnh: 52

Lệnh thắng : 50

Lệnh thua : 2

Tại sao Day trader nên bám lấy Quy tắc rủi ro 1%?

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$