Đa dạng hóa rủi ro là việc nhà giao dịch quyền chọn nhị phân thực hiện giao dịch. Sao cho các thua lỗ có thể phát sinh từ một công cụ giao dịch nhất định. Có thể được bù lỗ bằng lợi nhuận thu được từ công cụ khác.

Ví dụ bạn đang đặt lệnh cặp tiền tệ AUD/CAD. Sau khi có tin tức kinh tế vĩ mô, cặp tiền tệ này bắt đầu tăng nhanh chóng, còn bạn. Vì lập lệnh là giá chỉ tăng giảm nên bắt đầu chịu thiệt hại. Tất nhiên là thị trường sẽ nhanh chóng ổn định trở lại. Và các giao dịch của bạn sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên để điều này diễn ra thì cần một khoảng thời gian nhất định mà trong khoảng thời gian đó. Bạn không biết còn bao nhiêu giao dịch nhị phân nữa sẽ không thành công.


Bây giờ ví dụ bạn đang cùng lúc sử dụng một vài cặp tiền để giao dịch: EUR/USD, AUD/CAD, GBP/USD và USD/CAD. Dù cho bạn không thu được lợi nhuận trên thị trường cặp tiền tệ AUD/CAD thì nhờ thắng lệnh từ giao dịch các cặp EUR/USD, GBP/USD và USD/CAD trong danh mục đầu tư của bạn cũng sẽ dễ dàng “kéo” lợi nhuận tổng tăng lên. Điều này được gọi là đa dạng hóa rủi ro thương mại.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY